Uroczyste nabożeństwa parafialne

Nabożeństwo Fatimskie

    Bardzo wiele zmieniło się w obejściu naszego kościoła, zarówno pod względem estetycznym jak i funkcjonalnym. Widoczna brama na pierwszym planie, była głównym wejściem na plac kościelny, gdzie prowadziła dość stroma droga, bita z ceglanej kostki. Takie usytuowanie bramy wynikało z tego, iż w tym rejonie znajdował się plac kościelny - gdzie od wieków spotykali się parafianie, po niedzielnej Sumie. Po drugiej stronie drogi, na obecnym starym cmentarzu, znajdowały się kolejne kościoły parafialne od 1331 do 1906 r. stad w tym miejscu od wieków znajdował się plac kościelny, gdzie parafianie spotykali się po niedzielnej Sumie. Widoczna na zdjęciu Grota z figurą MB Fatimskiej została wybudowana na uroczystość 60. rocznicy śmierci S.M. Dulcissimy w dniu 26 maja 1996 r. Grotę poświęcił ks. bp Bernacki. W roku 1950 siostry zakonne oddają się w opiekę MB Fatimskiej. W klasztorze poświęcono figurę MB Fatimskiej i każdego 13-tego, w miesiącach od maja do października, odmawia się cały różaniec o godz. 12.00. Modlono się o zachowanie klasztoru i parafii od zła, o pokój na świecie oraz o uwolnienie ludzkości od mocy totalitarnych. W roku 1984 ustawiono dodatkowo figurę MB na rabacie z kwiatami, by tak witała wszystkich przychodzących do klasztoru. Przy placu kościelnym, w roku 1996 zostaje wybudowana Grota z figurą MB Fatimskiej i rozpoczęto odprawianie nabożeństw fatimskich w całej parafii. Nabożeństwo odprawiane jest w kościele w dwóch częściach; część różańca odprawiana jest w godz. rannych zaś druga część odbywa się w kościele po południu, po czym w procesji wierni udają się do Groty, gdzie kapłan udziela wiernym Błogosławieństwa. Tak odbywało się do dnia dzisiejszego.

Procesja św. Urbana

    Procesja św. Urbana należy do najstarszych procesji, która odbywa się poza kościołem i przebiega przez rozległe pola naszej parafii. Tradycyjna procesja rolników, jest ich świętem, stąd w tym dniu powstrzymują się od pracy na polu, a udział w kilku godzinnej modlitewnej procesji obowiązkowy. Mimo różnorakich ograniczeń ze strony różnych władz w przeszłości, rolnicy świętowali z orkiestrą i różnymi atrakcjami. Gospodarze niosą figurę swego patrona św. Urbana. Konie uczestniczą w różnych uroczystościach powitalnych dostojników kościelnych i państwowych o czym informują stare kroniki. Jednak do procesji św. Urbana w Brzeziu banderia konna została wprowadzona po wojnie za staraniem miejscowego gospodarza Urbana Miczajki. Mimo braku koni w dzisiejszych gospodarstwach p. Wałach Franciszek i jego syn, następca na gospodarstwie, co roku potrafią zorganizować banderię około 20 koni. Od kilku lat uczestniczących w procesji duchownych obwozi bryczka, którą powozi najstarszy gospodarz p. Niestrój Albert. Procesję otwiera banderia konna, która na czele prowadzi krzyż. Następnie idą mężczyźni młodzież i dzieci, następnie orkiestra i figura św. Urbana, dalej bryczka z ks. proboszczem i kobiety z dziećmi zaś na samym końcu młode małżeństwa z ich pociechami w wózkach dziecięcych.


      W banderii konnej uczestniczą młodzi gospodarze oraz nieliczne amazonki, które wcale nie chcą być gorsze od ich rówieśników. Tradycyjnatrasa procesji wiedzie: od kościoła w kierunku Wiatroka, Cześniówką (Wiśniową) w kierunku Jagielni. Przy kaplicy św. Anny oprócz modlitw kapłana jest okazja do zaakcentowania przypadającego na 26 maja święto Matki. 

 

    

Z inicjatywa siostry przełożonej klasztoru, siostry Pauliny Szczepańczyk, przy kaplicy św. Anny urządzano krótkie wspomnienie "Do Matki". Dzieci Marii recytują wiersze i śpiewają Maryjne Pieśni. 

 

 

    Licznie uczestniczą w procesji młode małżeństwa ze swoimi pociechami, stąd procesję św. Urbana również określa się Rodzinną Majówką. Kolejny przystanek modlitewny odbywa się przy kaplicy MB Fatimskiej, już na styku przy ul. Pogrzebieńskiej na Pogwizdowie. Krótki odcinek asfaltowej drogi w kierunku Widoku, by przed lasem, polną drogą, skierować się w stronę Kamienia. Przy Kamieniu odbywa się tradycyjna przerwa na odpoczynek, w czasie której jeźdźcy konni popisują się w wyścigach konnych parami. 

 

   Po odpoczynku Procesja udaje się przez las w kierunku ul. Lubomskiej, by dostać się do właściwego celu procesji t. j. kaplicy św. Urbana. Przy kaplicy gromadzi się dużo osób, którzy nie uczestniczyli w całej procesji, by dołączyć do zgromadzonych, którzy zdążają do kościoła na uroczyste Sakramentalne Błogosławieństwo. Najstarsza kaplica, św. Anny w rejonie Jagielni.

 

 

Procesje Bożego Ciała

 Procesja Bożego Ciała jest świętem kościelnych i państwowych. Procesja odbywa się co roku tą samą trasą z modlitwami przy czterech kaplicach stałych. Procesja odbywa się o godz. 9,00 i rozpoczyna się Mszą św. w kościele po czym formowana jest procesja, która udaje się do czterech kaplic, przy których następuje odczytanie kolejnych sentencji liturgicznych i modlitwa. W czasie procesji śpiewane są pieśni Eucharystyczne.

Zdjęcia z uroczystości Bożego Ciała w 2005 roku.

                  

    Pierwsza kaplica z ołtarzem św. Jadwigi znajduje się obok starego cmentarza w rejonie brzeskiego Rynku. 

 

     

 

                   

Druga kaplica z ołtarzem Serca Jezusowego jest na końcu ul. Abpa Józefa Gawliny i ul. Wiatrakowej. 

          

             

Kolejna kaplica z ołtarzem Matki Boskiej Niepokalanej znajduje się przy ul. Brzeskiej ( u p.Kulika). 

                    

                                

Ostatnią Kaplicą z ołtarzem św. Jana Nepomucena jest kaplica przy ul. Brzeskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Pogrzebieńską, którą procesja wraca do kościoła aby odebrać Sakramentalne Błogosławieństwo w kościele.

     

                 

 Na trasie procesji mieszkańcy dekorują swoje domy, umieszczając w oknach obrazy, chorągiewki i kwiaty. Przygotowanie drogi przejścia procesji absorbuje mieszkańców i wyzwala rożne pomysły np. w wykonanie kolorowego dywanu z kolorowych trocin lub z żywych kwiatów. Kościół parafialny i wiele domów wywiesza swoje flagi kościelne. 

        

 

Cała droga jest przystrojona brzózkami co daje ten niepowtarzalny charakter czerwcowego święta w którym uczestniczą całe rodziny z dziećmi w wózkach dziecięcych.

Uroczystość Bożego Ciała w Brzeziu z lat przedwojennych.

                                  

Zdjęcia przedstawiające ołtarze z Oktawy Bożego Ciała są ułożone w kolejności wymienionej w tekście u dołu.

       

    Był czas, gdy w Brzeziu odbywały się dwie procesje Bożego Ciała, w czwartek i w niedzielę, które obejmowały również górne rejony wsi. Druga procesja wyznaczona przez cztery ołtarze, które były budowane na wolnym powietrzu w oparciu konstrukcje prowizoryczne. Ołtarze były umiejscowione w rejonie zabudowań p. p. Fiołki Leopolda, Karola Burka, (Matuszka z Kotucza), Pawła Malona- Szpilki, oraz Serafina Mandery (Józefa Fiołki.)

Wróć

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.