Stowarzyszenia modlitewne

    W naszej parafii zawsze istniały grupy modlitewne, zrzeszane według różnych orientacji kultu. W historii brzeskiej parafii wymienia się: Stowarzyszenie Krzyżowe, Czcicieli Marii Niepokalanej, Czcicieli św. Anny Stowarzyszeni w Bractwie św. Anny, któremu przewodniczył klasztor na Górze św. Anny. Stowarzyszenie czcicieli Wniebowzięcia Marii Panny, Stowarzyszenie św. Szkaplerza, Czcicieli św. Józefa i wiele innych grup, których celem było modlitewne zespolenie wiernych. W zależności od wieku i stanu znajdziemy Kongregację Kobiet, Kongregację Mężczyzn, Młodzianków, połączeni Regułą św. Franciszka w Trzecim Zakonie zwanego świeckim i in.. W tym zestawie zaprezentujemy obecny stan istniejących stowarzyszeń modlitewnych. 

Stowarzyszenie Patronki Dobrej Śmierci

    Centrala Stowarzyszenia znajduje się we Francji. W Polsce Apostolstwo Dobrej Śmierci znajduje się w 89_310 Łobrzenica, Górka Klasztorna. Od 30 maja 1987 r., na mocy Dekretu Nr 21 50/87/PR Prymas Polski - Kard. Józef Glempa, Górka Klasztorna jest Filią Apostolstwa Dobrej Śmierci, Stowarzyszenia M. B. Patronki Dobrej Śmierci z siedzibą w Gnieźnie. Górka Klasztorna jest miejscem objawienia się Matki Bożej w 1079 roku. Ośrodek Maryjny szczególnie bliski sercu Prymasa Tysiąclecia Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, który w roku 1965 ukoronował Cudowny Obraz Matki Bożej Góreckiej. Jest to miejsce licznych pielgrzymek i szczególnych łask Matki Bożej. Podstawową formą rozpowszechniania i realizowania apostolskiego programu Stowarzyszenia na terenia parafii, są Zelatorzy i Zelatorki, którzy są Duchem Ożywiającym Stowarzyszenie i gotowymi pomocnikami księży i proboszczów, szczególnie w zakresie odwiedzania chorych i czuwanie przy umierających. Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest: wyrażenie zgody i wpisanie do Księgi Stowarzyszenia z podaniem stopnia uczestnictwa (trzy stopnie) w zależności od zobowiązania modlitewnego. 

    Z relacji Zelatorki Stowarzyszenia Patronki Dobrej Śmierci wynika , iż działające w brzeskiej parafii Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu Stowarzyszenie działa w oparciu o rejestrację w filii Apostolstwa Dobrej Śmierci, Górka Klasztorna, w Łobrzenicy. 

Apostolstwo chorych

    Apostolstwo chorych jest umiejscowione w strukturze Kościoła Powszechnego, jako wydawnictwo przeznaczone dla osób, które z różnych chorobowych przyczyn, nie może uczestniczyć w normalnym życiu parafialnym. Wydawane pisma z modlitwą i różnymi tekstami o charakterze rozważań na różne problemy chorych, jest wydawane ze środków diecezjalnych. Nie jest ono formą organizacyjną. Rozprowadzaniem tych tekstów zajmują się proboszczowie w ramach odwiedzin chorych w parafii, oraz poprzez inne działające na terenia parafii Stowarzyszenia modlitewne.

Dzieci Marii

    Dzieci Marii jest organizacją przeznaczoną dla dzieci szkolnych, którą prowadzi s. M. Innocencja, zakrystianka w brzeskim kościele. Siostra przebywała na Misjach w Afryce, skąd przybyła do brzeskiego klasztoru. Nie udało się stworzyć parafialnej Grupy Misyjnej ale dzięki osobistym walorom stworzyła inne zgrupowanie, Dzieci Marii. Spotkanie w grupie obejmuje modlitwę, śpiew, oraz okolicznościowe teatrzyki prezentowane w kościele na okolicznościowych uroczystościach. Obecnie Dzieciom Marii przewodniczy S.M. Anna- nasza organistka.

Stowarzyszenie Żywego Różańca

    Stowarzyszenie różańca w naszej parafii jest jednym z najstarszych modlitewnych zespołów, które grupowane w Różach Różańca posiadają numerację, która sięga czasów ustanowienia tej Maryjnej Modlitwy w naszej parafii. W latach powojennych Stowarzyszenie Różańca ulega pewnym modyfikacjom, stąd pojawia się nowa numeracja Róż Różańcowych. W Brzeziu jednak zachowano pierwotną numerację i równolegle istnieją dwie niezależne numeracje. Dla nie zorientowanych informujemy, iż stowarzyszeni w Różach parafianie, nie tylko odmawiają Różaniec ale spotykają się przy wymianie intencji i w celach towarzyskich. Złączeni różańcem parafianie mają w naszym kościele wspaniały witraż, który zdobi prezbiterium naszego kościoła. Wspaniała kompozycja witrażu przedstawia Marię matkę Jezusa, która przekazuje różaniec ojcom kościoła w osobach św. Dominika i Papieża Leona XIII (*1810, +1903). Św. Dominik, "Ojciec" Różańca w obecnej postaci, którego tej formy modlitwy miała nauczyć sama Maryja, polecając jej rozpowszechnianie na całym świecie. Leon XIII jest Papieżem od 1878 i należy do postępowych ojców kościoła, który definitywnie doprowadził do zakończenia Kulturkampfu w Niemczech, jest twórcą nowego ruchu społecznego, Chrześcijańskiej Demokracji. W roku 1883 wydaje encyklikę na temat modlitwy różańcowej. Starsi parafianie pamiętają też ołtarz boczny M. B. Różańcowej, który był oparty na obrazie z rysunkami tajemnic różańcowych. Obraz ten znajdował się w starym kościółku, stąd pewność, iż modlitwa różańcowa w Brzeziu odprawiana jest od dość dawna. Drugim akcentem Stowarzyszenia Różańcowego jest wspaniały krzyż, który znajduje się na placu kościelnym, na którym istnieje napis; Stowarzyszenie Różańcowe ufundowało ten krzyż w 1909 roku. Stowarzyszenie ma własny sztandar, który towarzyszy wszystkim członkom w ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku. 

   W Brzeziu założono też Jasnogórską Rodzinę Różańcową pod opieką Świętych Aniołów Stróżów, której przewodniczy Dyrektor Rodziny Różancowej na Jasnej Górze. "Z królową Różańca świętego pomagam Kościołowi i Światu". "Uproś nam Zbawienie i Pokój". Zelatorką była s. M. z Brzeskiego klasztoru, która upuściła Brzezie ale założone Róże Różańca żyją nadal.

    Odprawianie różańca wymaga dużego skupienia, szczególnie gdy w mieszkaniu poruszają się domownicy. Bardzo trafnym przedsięwzięciem ks. Rydzyka jest Radio Maryja, odmawianie różańca w tak dużej wspólnocie ma ogromną siłę modlitewną a jednocześnie nie wymaga tak dużego wysiłku w skupieniu się na modlitwie. Uczestniczenie w modlitwie tak dużej grupy, przy jednoczesnym żywym kontakcie telefonicznym wyrażanych intencji modlitwy, powoduje duże poczucie wspólnoty, tak bardzo potrzebnej dla odosobnionych w chorobie lub odosobnionych z innych przyczyn. W Brzeziu uczestnictwo w radiowej modlitwie jest w rozkładzie zajęć dnia powszedniego prawie w każdej rodzinie, w której są osoby żyjące w odosobnieniu. 

   Splecieni Różańcem, takiego tytułu użył w artykule o Brzeziu, jeden z redaktorów Gościa Niedzielnego. 

Wróć

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.