Rady parafialne

    Przedstawiając życie parafialne w Brzeziu n/O nie sposób nie wspomnieć licznej grupy parafian, która na przestrzeni stuleci, ściśle współpracowała z proboszczami parafii, podejmując różnorodne inicjatywy lub wspierając podjęte zadania. Ogromną rolę spełniały z pewnością Rady Kościelne, zwane też Radami Parafialnymi, które po wojnie przekształcone zostały w Rady Duszpasterskie. Ogarnąć pamięcią warto również grupy tak zwanych funkcyjnych w naszym kościele. 

Członkowie Rady Kościelnej z lat 1888-1898 (okres podejmowanych starań o budowę nowego kościoła - czasy ks. Murasa i Nowaka, proboszczów Pogrzebienia). W radzie znajdujemy nazwiska parafian z Brzezia i Nieboczów: Franciszek Blucha, Blasius (Błażej) Jendrzejczyk, Jan Kołek, Franciszek Solich, Tomasz Jambor, Wincenty Kołek, Franciszek Blucha, Johan Błaszczok, Wincenty Kołek, Johan Cizner, Staqnisław Matuszek, Karol Gawliczek, Antoni Jambor, Jakub Polak, Johan Mandrysz, Karol Fiołka, Franciszek Jendrzejczyk, Józef Pacharzyna, Józef Fiołka, Florian Łyko, Franciszek Mandrysz, Albert Siedlaczek, Tomasz Błaszczok, Wincenty Solich, Franciszek Solich. 

Lata 1899-1908 (okres proboszczowania ks. Riedla, budowniczego kościoła). Do rady kościelnej, obok większości wymienionych wyżej parafian, dochodzą nazwiska: Johan Malon, Antoni Wicher, Józef Kołek, Józef Jambor, Konstanty Freund, Franciszek Malon. 

Rok 1911 - ważna data w dziejach naszego kościoła, kiedy to, po prawie 300 latach, Brzezie staje się znowu samodzielną parafią. Funkcję proboszcza w Brzeziu pełni proboszcz Pogrzebieński Karol Riedel. W radzie parafialnej byli: Józef Jambor, Konstanty Freund, 
Stanisław Matuszek (Nieboczowy), Franciszek Blucha, Jan Malon, Jakub Polak, Antoni Wicher, Franciszek Mandrysz, Franciszek Fiołka II, Wincenty Kuczera, Karol Polak, Franciszek Błaszczok (Nieboczowy), Józef Pacharzyna. 

W nowopowstałej parafii, od 1913, za czasów proboszczowania ks. Borzuckiego, w skład nowoutworzonej rady kościelnej wchodzili: zarząd - Karol Gawliczek, Johan Mandrysz, Józef Kołek (Nieboczowy), Józef Jambor, Konstanty Freund, Stanisław Matuszek (Nieboczowy). Członkowie z Brzezia - Johan Malon, Mateusz Blucha, Józef Pacharzyna, Johan Jambor, Franciszek Malon, Franciszek Kruczek; członkowie z Nieboczów: Antoni Matuszek, Franciszek Cuber II, Franciszek Błaszczok, W. i J. Kołek, Józef Błaszczok. 

Rok 1931 - październik. Powstaje samodzielna parafia Nieboczowy. Z rady parafialnej odchodzą przedstawiciele z Nieboczów, na ich miejsce dochodzą nowi członkowie: (1931r.) Józef Jendrzejczyk, (1935r.) Franciszek Solich. 

Okres II wojny światowej, podczas proboszczowania ks. dra Frossa, w radzie kościelnej byli m.in. Karol Jambor, Wincenty Siedlaczek, Konstanty Wycisk, Karol Mandrysz.

Po wojnie Rady Kościelne przekształcone zostały w Rady Duszpasterskie, z którymi kolejni proboszczowie konsultowali niektóre poczynania życia parafialnego. Na przestrzeni ostatnich 
pięćdziesięciu lat najaktywniejszymi członkami rad duszpasterskich, których nazwiska powtarzane są najczęściej wśród parafian - należą: Konstanty Wycisk, Józef Jendrzejczyk, Alojzy Jendrzejczyk, Mikołaj Goworko, Józef Starok, Izydor Gawliczek, Joachim Praszelik, Paweł Malon, Serafin Myśliwiec, Rafał Polak, Serafin Bugdol, Karol Klinik, Ernet Marcol, Kazimierz Darowski, Norbert Bugdol, Werner Freund, Wiktor Malon, Henryk Dudkowski, Eugenia Błaszczok, Waldemar Świerczek. 

Fukcyjni w brzeskim kościele. Na przestrzeni czasu istnienia obecnego kościoła funkcje kościelne pełnili: 

Kościelni - zakrystianie: Józef Jambor, Franciszek Polak, Jan Miczajka, Konstanty Wycisk, Anastazja Madera, Kunegunda Bugdol, Marta Niestrój, SM.Dionizja Patalas, SM. Agnieszka Szyma, SM. Amabilis Kiziak, SM. Izabela Abrachamczyk, SM.Agata Sobczyk, SM. Innocencja Luks, 

Porządkowi, pomocnicy kościelnego:  Franciszek Szołtys, Antoni Jęczmionka, Konstanty Herman, Jan Fojcik I, Paweł Fest, Jan Fojcik II, 

Dzwonnicy: Konig, Franciszek Polak, Szefrowie (m.in. woźny szkoły), Anastazja Jendrzejczyk, Marta Myśliwiec, (na Msze św. podczas nabożeństw dzwonili ministranci) 

Organiści:  Ciznerowie (...1906 - 12), Piegza (1913 - 17) , Wenzel (1918 - 22), Korus - nauczyciele.
Alojzy Fiołka (lata trzydzieste - 1941), Łukasz Polak, SM. Agnieszka Rychlik (również w okresach powojennych), Alojzy Burek (1943 - koniec wojny), Wiktor Szefer, Urszula Wołowczyk, Gertruda Buła, SM. Bernadeta Szuchnieńska, SM. Alfonsa Szade, SM. Anna Grygier, 

Grabarze:  Juliusz Kubala, Franciszek Polak (i Jego synowie), Konstanty Wycisk, Wiktor Kłobuch (1946 - 1960), Zygfryd Kłobuch (1960 - 1980), Alojzy Placek (1980 - 94), Błaszczok Henryk (pomocnik Jan Kuciński), Stanisław Starok,

Wieloletni konserwatorzy urządzeń i sprzętu kościelnego:  Sanetra - dzwony, zegary Franciszek Jendrzejczyk, Jerzy Twardowski - napęd elektryczny dzwonów, Karol Stawinoga - urządzenia elektryczne, Gerard Polak - zegary, Leon Buła - prace stolarskie i konserwatorskie, 

Wróć

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.