Proboszczowie

    Ks. Feliks Borzucki urodził się 12.05.1978 r. w niewielkim osiedlu przynależnym do parafii Ostróg, Bosaczu, obecnie ul. Bosacka w Raciborzu. Rodzice Wilhelm i Ema z d. Kapicki. Gimnazjum ukończył w Raciborzu i Paczkowie, studia teologiczne we Wrocławiu, gdzie 23.06.1905 r. zostaje wyświęcony na kapłana. Jako wikary pracuje w Rybniku, w Berlinie, Zgodzie i Krapkowicach. Dekretem 30.10.1913 r. mianowany na proboszcza w Brzeziu, gdzie umiera 21.08.1938 r. W pamięci parafian pozostaje jako ksiądz gorliwej wiary i wielkiej dyscypliny, którą wymagał od siebie i innych. Ks. Feliks Borzucki odprowadza na wieczny spoczynek w maju 1936 roku S. M. Dulcissimę. To on pierwszy użył określenia "Tu spoczywa Święta Siostra ", dając tym samym początek kultu parafian dla tej siostry, który trwa nadal.

 

 

    Do 08 -12.1938 - w parafii pracuje duszpastersko ks. Józef Bołda, który pełni posługę kapłańską   w czasie trwania choroby proboszcza ks. Borzuckiego. Ks. Józef Bołda w Brzeziu był krótko ale zapisał się w pamięci, szczególnie parafialnej młodzieży, jako prężny organizator - m. in. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej ( chór i drużynę piłki nożnej). Pogrzeb ks. prob. Borzuckiego odprawił dziekan z Pszowa ks. Knosała. W czasie długotrwałej choroby ks. prob. Borzuckiego (od lutego 1937 r.) w brzeskim klasztorze przebywa ks. Blandzi. Ks. Borzucki przygotował dzieci do I Komunii w uroczystości już nie uczestniczyć bo w 21.08.1938 r. umiera. Na zdjęciu z I Komunii z tego roku widzimy ks. Blandzi, który uczestniczy w uroczystości I Komunijnej. Ks. Blandzi, jako klasztorny kapelan zasługuje na uwagę, jako że przewodniczył w ceremonii składania Ślubów Wieczystych S. M. Dulcissimy. W dniu 26.11.1938 r. do Brzezia przybywa ks. Alfons Fross.

 

 

    Drugim proboszczem w naszej parafii zostaje ks. dr Alfons Fross, ur. 25.01.1902 r. w Zaborzu. Rodzice Jan i Maria z d. Przegendza. Do gimnazjum uczęszczał w Zabrzu i Bytomiu, maturę uzyskał w 1920 roku. Studia teologiczne odbywał w Poznaniu, Insbruku i Rzymie, gdzie w roku 1926 otrzymuje doktorat z filozofii. Święcenia kapłańskie przyjmuje 20.03.1926 roku. Jako wikariusz pracuje w Chorzowie i Siemianowicach. Proboszczem w Brzeziu jest w czasie II wojny św.. Do Brzezia przybywa jeszcze przed wojną 26.11.1938 i rozpoczął malowanie kościoła, które zostało zakończone po wybuchu wojny. Następnie jest proboszczem w Czuchowie, skąd w 1960 r. przechodzi na emeryturę. Umiera 06.11.1983 r. w Mysłowicach. W Brzeziu zapisał się w pamięci parafian jako orędownik zgodnego życia Polaków i Niemców w naszej parafii. 18.07.1941 odprowadza na wieczny spoczynek ks. Karola Riedla, który ostatnie lata swego życia spędził w brzeskim klasztorze. 

 

    Ks. Franciszek Klimza jest proboszczem w Brzeziu od zakończenia II wojny św. Urodzony 1.10.1892 r. w Małej Dąbrówce koło Katowic. Rodzice Józef i Maria z d. Wieczorek. Uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Daszewie koło Stryja, maturę zdał w Bytomiu w 1920 r. Teologię studiuje w Krakowie, gdzie 6.10. 1924 r. przyjmuje święcenia kapłańskie. Pracuje w Chropaczewie, Siemianowicach, Rudzie Śląskiej i Cieszynie. Jako proboszcz jest w Warszowicach, zaś w czasie II wojny św. jest administratorem w parafii Św. Antoniego w Rybniku. Do Brzezia przybywa 15.05.1945 r. a dekret na proboszcza w brzeskiej parafii otrzymuje 12.09.1955 r. W 1960 r. wyjeżdża do Niemiec gdzie w miejscowości Weltz na terenie diecezji acheńskiej buduje nowy kościół. Zmarł 13.12.1975 r., spoczywa na rybnickim cmentarzu. Ks. Klimza odremontował kościół ze zniszczeń wojennych i poświęcił pierwszy po wojnie nowy dzwon św. Anny.

 

     Kolejnym duszpasterzem (proboszcz parafii katedralnej) był ks. dr Rudolf Adamczyk, urodzony 7.04.1905 r. w Uchylsku koło Gorzyc, jako syn Antoniego i Klary, absolwent gimnazjum w Rybniku i późniejszy student teologii w Krakowie i Rzymie, gdzie w 1930 r. uzyskał doktorat z teologii i prawa kanonicznego. Wyświęcony 28.07.1929 r. w Katowicach. Od 1933 r. pełni obowiązki notariusza Kurii Diecezjalnej i Sądu Biskupiego, w 1938 roku zostaje posłany na teren Zaolzia, skąd powraca do Katowic w wrześniu 1939 roku i zostaje mianowany proboszczem parafii katedralnej i jest nim do 16.05.1973 r. W okresie  tym dwukrotnie uniemożliwiono mu pracę duszpasterską: pierwszy raz w latach 1941-1945 - przebywa w Krakowie: drugi raz w latach 1952-1955 - jest przetrzymywany w więzieniu wojskowym na  Mokotowie. Ks. dr Rudolf Adamczyk do Brzezia przybywa bezpośrednio po opuszczeniu więzienia, miało to miejsce w 15.02.1956 r.. Żaden kapłan w historii naszej parafii nie dorównał jego nadzwyczajnej umiejętności bycia wśród parafian. W krótkim czasie dokonuje malowania kościoła, przygotowuje uroczystość obchodów 50- tej rocznicy poświęcenia kościoła i dzięki osobistemu zaangażowaniu doprowadza do odzyskania dwóch zabytkowych dzwonów zabranych w czasie wojny. Dzięki jego zabiegom w naszej szkole szybko wznowiono naukę religii. Z wielkim żalem przyjęli parafianie wiadomość o wezwaniu 20.12.1956 r. ks. R. Adamczyka do Katowic. Umiera 24.08.1980 roku i zostaje pochowany na cmentarzu w Gorzycach Śl. 

 

     Ks. Wołowczyk, urodzony w Szarleju 16.05.1915 roku z ojca Karola i jego żony Anny zd. Kokoszka i ochrzczony 25.05 tegoż roku w Piekarach Śl. przeniósł się z rodziną po przyłączeniu Górnego Śląska do polski, do pobliskich Łagiewnik. Średnie wykształcenie zdobył u ks. Misjonarzy w Górnej Grupie na Pomorzu i w Państwowym Gimnazium im. Odrowążów w Chorzowie, gdzie w 1937 roku zdobył maturę. Studia teologiczne odbył w Krakowie i w Widniawie, gdzie w 1942 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Adolfa Bertrama. Jako wikariusz pracował w Goduli, Świętochłowicach, Kobiórze i Lipinach, był także katechetą w Gimnazjum w Katowicach, w grudniu 1956 roku objął stanowisko proboszcza w Brzeziu nad Odrą, które zajmował do lipca 1978 roku - wtedy wyjechał do Niemiec, gdzie pracował w duszpasterstwie dla przesiedleńców. Zmarł 15.10.1993 roku i został pochowany na cmentarzu w Stuttgart- Stenhaldenfeld. 

 

 

   Po wyjeździe ks. Wołowczyka do Niemiec, w dniu 12.08.1978 roku został posłany do Brzezia nowy proboszcz, ks. Alojzy Ostrowski, syn Pawła i Marii z d. Hatko, urodzony 25.12.1933 r. w Brzozowicach - Kamieniu. Po maturze uzyskanej w Gimnazjum św. Jacka w Katowicach w roku 1953, odbył studia teologiczne w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Herberta Bednorza 15.03.1959 roku w rodzinnej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu. W charakterze wikariusza pracował w Wapiennicy, Pszczynie, Strzebiniu, Gostyniu Śląskim, Suchej Górze i Brzezince, skąd przybył do Brzezia i pełnił obowiązki proboszcza do końca marca 1996 roku. 

 

 

     Kolejny proboszcz ks. Antoni Pieczka urodził się 25.08.1938 roku w Lędzinach jest synem Karola i Weroniki z d. Błotko. Maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu Starym, ukończył Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie po czym przyjął święcenia kapłańskie 14.06.1964 roku w katedrze katowickiej z rąk ówczesnego Bpa koadiutora Herberta Bednorza. Jako wikariusz był w Lędzinach, Orzeszu, Podlesiu Śl., w Piśnikach, Radoszowach, Radzionkowie i w Zabrzu- Kończycach. Jako proboszcz był w Zwonowicach gdzie wybudował kościół i w Łaziskach- Bradzie skąd przybył do parafii w Brzeziu. 

 

 

 

    1 grudnia 2002 r. w pierwszą Niedzielę Adwentu, dekretem ks. Abpa Damiana Zimonia, nowym proboszczem parafii pod wezwaniem św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu mianowany został ks. Kazimierz Kopeć. Ks. Kazimierz Kopeć urodził się 22 stycznia 1946 r. w Zaborzu k. Czechowic-Dziedzic. Święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza przyjął w 1971 r. Po kilku placówkach wikariuszowskich w parafiach; Przyszowice, Katowice-Zachodnie, Katowice- Ochojec, Żory – powierzono mu w Żorach jako wikaremu budowę nowego kościoła na Osiedlu. Po rozpoczęciu budowy kościoła erygowano nową parafię pod wezwaniem Św. Stanisława biskupa i męczennika. 13 grudnia 1981 po erekcji mianowano ks. Kazimierza Kopecia proboszczem nowo mianowanej parafii 11 maja 1984 r. nowy kościół poświęcił ks. bp Herbert Bednorz. Po wybudowaniu nowego Kościoła przeniesiono ks. proboszcza do Marklowic, gdzie od 1 lipca 1984 r. pełnił funkcję proboszcza parafii pod wezwaniem Św. Stanisława biskupa i męczennika w Marklowicach. Stamtąd, dekretem ks. Abpa Damiana Zimonia, przybył do naszej parafii. W niedzielę 1 grudnia uroczyście powitany został w imieniu parafii przez przedstawicieli rady parafialnej, ministrantów, młodzież, Dzieci Maryi. Były kwiaty, serdeczne słowa powitania, modlitwa. Ożywiła się znowu nasza parafia, swoisty Dom Rodzinny

Wróć

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.