Życie parafialne


Home ] Up ] Intencja witryny ] Historia ] Topografia ] Przewodnik ] Wydarzenia ] Usługi-sklepy ] Galerie foto ] Linki ]

 

 

 

 

Nowe życie parafialne od 1906 r.

    Parafianom z Brzezia i Nieboczów coraz częściej marzyło się, aby znowu przy brzeskim kościele mieć swoją samodzielną parafię, gdzie we wspólnocie trwali od czasów najdawniejszych. Wystąpienie ze wspólnoty parafii Pogrzebieńskiej faktycznie miało już miejsce około 1834 r. kiedy to kościół Pogrzebieński został zrównany z kościołem w Brzeziu co skutkowało tym, iż nabożeństwa odbywały się naprzemian w Pogrzebieniu i w Brzeziu. Bardzo szybko zauważono, iż drewniany kościółek w Brzeziu nie mieści już około 3000 parafian z obu wsi. W roku 1888, ks. Muras potem ks. Nowak podjęli starania o wybudowanie nowego murowanego kościoła w Brzeziu. Pierwszym proboszczem w nowym kościele był ks. Karol Riedel, który został proboszczem w parafii pogrzebieńskiej w roku 1899. Nowy kościół w Brzeziu budował ks. Karol Riedel będąc proboszczem pogrzebieńskim w latach 1904 - 1906 i on też dokonuje poświęcenia kościoła. 4. 11.1911r.. Kościół św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu znowu jest kościołem samodzielnej parafii. Jak wiadomo do roku 1911 kościół w Brzeziu był kościołem filialnym, w którym nadzór kapłański pełnił proboszcz w Pogrzebieniu. W roku 1913 ks. Riedel buduje w Brzeziu probostwo, które przeznaczył na siedzibę klasztoru S. M. Niepokalanej. Ks. Karol Riedel pełni funkcję administratora  w Brzeziu, do końca października 1913 roku. 

    W 1913 roku do Brzezia został mianowany na proboszcza do nowo powołanej samodzielnej parafii ks. Feliks Borzucki. Pierwszym proboszczem w nowo wybudowanym kościele w na nowo powstałej parafii p.w. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu jest ks. proboszcz  Feliks Borzucki.  

     Niedługo bo 1.10.1931 r. parafianie z Nieboczów przy nowym kościele, mają własną parafię p. w. św. Józefa. Pierwszym proboszczem w parafii Nieboczowskiej zostaje ks. Piotr Pawelczyk

 

Probostwo

    

    Probostwo zostało wybudowane w latach 1914- 1916. Budowniczym jest ks. Feliks Borzucki, od 1913 roku pierwszy proboszcz w samodzielnej parafii w Brzeziu, Widoczne na zdjęciu, wejście na probostwo zostało wykonane w latach 60- dziesiątych. Pierwotnie wejście na probostwo odbywało się wąskim. chodnikiem od strony ogrodzenia północnego sąsiada. Zabudowania probostwa zapewniały utrzymanie znacznego gospodarstwa rolnego w oparciu o grunty kościelne. Kolejni proboszczowie modernizują probostwo według potrzeb i własnego uznania.

 

    Prezentowane zdjęcie budynku probostwa pochodzi z lat 70-tch. Widoczna dobudówka na dachu budynku, jest pozostałością po balkonie, który został tu wybudowany w latach powojennych. W otoczeniu budynku probostwa nie ma już licznych drzew owocowych. Z tego budynku można było wejść na dróżkę, którą chodzą do kościoła parafianie od ul. Pogrzebieńskiej , umożliwiała to furta w murowanym parkanie. Obecnie to wejście jest zamurowane.

 

    Zabudowania gospodarcze, pozostałość po wzorowym gospodarstwie rolnym, które istniało do czasów drugiej wojny światowej. Po wojnie już nie było warunków do "prywatnej inicjatywy", bo Władza Ludowa nie pozwalała. Obecnie znajdują się tu garaże i pomieszczenia na potrzebne narzędzia do konserwacji urządzeń kościelnych i probostwa.

 

 

Proboszczowie

Współpracownicy proboszcza

Śpiew w naszej parafii

Stowarzyszenia modlitewne


Uroczyste nabożeństwa parafialne

 

    Stojąc u progu 3 Milenium.


"Trzeba z żywymi naprzód iść / po życie sięgać nowe 
/ ... / Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy / Choć sami macie doskonalsze wznieść / Na nich się jeszcze święty ogień pali / I wy winniście im cześć /". 

    W ufnej modlitwie dziękujemy za nasz Kościół - miejsce spotkań całej wspólnoty parafialnej, miejsce najbardziej osobistej rozmowy z Bogiem, miejsce wewnętrznego wyciszenia się w naszej codziennej zabieganej rzeczywistości - pogodnej przystani w drodze naszego ziemskiego pielgrzymowania. 

Fragment opracowała Małgorzaty Rother-Burek,  w Brzeski Parafianin Nr 27 1996 rok. "90. lat minęło..."

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.