Chór parafialny

Śpiew kościelny:

    "Ciągła odnowa i pogłębianie życia wiary jest sprawdzianem żywotności życia parafialnego". Obejmuje ona również śpiew religijny. Kościół uświadamia nam, że liturgia nie jest czynnością prywatną, nie jest dziełem jednej osoby, ale dziełem wielu uczestników. Funkcji liturgicznych jest wiele, spełniają je między innymi również ministranci, komentatorzy, członkowie scholi, chórzyści. 

    Na przestrzeni lat zauważyć można iż śpiew jest ważnym elementem naszego życia parafialnego. - podtrzymywanie wiekowej tradycji śpiewania pasji wg ewangelii św. Mateusza, które przez lata prowadzone były przez poszczególnych organistów, z krótką przerwą. Od prawie dwudziestu lat prowadzi Nikodem Burek. 

    Śpiew kościelny parafian przez; - liczny udział parafian w nieszporach brzeskich, - gorzkie żale. W latach dwudziestych do połowy lat trzydziestych- działalność Towarzystwa Śpiewu Jutrzenka, chór mieszany i chór męski często uświetniały uroczystości kościelne (Chór prowadzony przez nauczycieli; A.Hurski, Stawowiak, Rzodeczko...).  

    Bogactwo pieśni religijnych wykonywanych przez członków Sodalicji Mariańskiej Żeńskiej i Męskiej, przed wojną również przez członków KSSM. 

    Ubogacanie śpiewu kościelnego przez ekranizację tekstów pieśni na specjalnej tablicy - obsługa techniczna Józef Trompeta.

     W 1979 roku, powstanie scholi liturgicznej, która w czasie Mszy św. wykonuje psalm responsoryjny, prowadzi modlitwę wiernych, przewodniczy dziękczynieniu po Komunii św. Schola śpiewa również min. podczas uroczystości majowych, październikowych, ubogaca uroczystości związane z Bożym Narodzeniem, śpiewa podczas procesji, w czasie rekolekcji, nabożeństw na cmentarzu. Schola prowadzona jest przez Siostry Marii - nasze organistki. "Rozśpiewana "działalność Dzieci Marii, która w pewnym stopniu jest kontynuacją dawnej Sodalicji Mariańskiej; założona została i prowadzona jest przez S.M. Paulinę Szczepańczyk, katechetkę, przełożoną naszego klasztoru w Brzeziu. 

   

 Fragment brzeskiego chóru w czasie "Koncertu Kolęd", który odbywa się co roku w parafii p. w. Serca Jezusowego w dzielnicy Nowe Zagrody w Raciborzu. Dyryguje nie żyjący już Nikodem Burek, założyciel chóru.

    W 1993 roku - założono chór parafialny. któremu dyrygent Nikodem Burek postawił ambitne cele. 40 osobowy chór parafialny posiada w swoim bogatym repertuarze około 60 pieśni opracowanych na 4 głosy. Ubogaca swoim śpiewem wiele uroczystości kościelnych, szczególnie z okazji świąt, jubileuszy oraz ważniejszych uroczystości. Chór parafialny bierze udział w przeglądach artystycznych mających na celu popularyzację wspólnego i pięknego śpiewu oraz podtrzymanie tradycji śpiewaczych na ziemi raciborskiej. 

    Krótki ten przegląd pozwala stwierdzić jedno, iż każde pokolenie parafian, które przewinęło się przez progi naszego kościoła w ciągu tych dziewięćdziesięciu lat, w swoisty sposób, sobie tylko właściwy, sposób, chwaliło Boga pieśnią, wg niektórych najpiękniejszą modlitwą świata. Po śmierci Nikodema Burka, parafialny chór jest prowadzony przez jego córkę Aleksandrę Gamrot.

Wróć

 

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 04/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.