O walorach turystycznych Brzezia

    "Raciborska Szwajcaria", tak określano w czasach przed I wojną światową, tereny Brzezia, w których zabudowania rozłożone w dolinach siedmiu wzgórz stanowiły atrakcyjny widok.

     Wyróżniające się wzgórza Lipek i Sosienki, z charakterystycznymi drzewami o charakterze sjenowatym przyciągał spacerowiczów z Raciborza. 

    Liczne restauracje i atrakcje powodują, iż miasto inwestuje w turystykę w Brzeziu, co zaowocowało 5-cioma alejami z drzewami lip, dębów i cisów. W 1913 roku wybudowano na terenie jednego ze wzgórz, wieżę- monument- pomnik Bismarca. W stronę pomnika kierowane są aleje drzew, zaś całe wzgórze miało pełnić rolę parku, drzewa sadzono już w czasie budowy pomnika. 

    W tym samym czasie w otoczeniu wzgórz Brzezia nastąpiło zalesianie pól (lasy kobylskie i las kościarski). Istniejący las Magistracki został uporządkowany i dosadzono drzewa od strony "Kamienia" , w kierunku "Lutonia", za leśniczówką i pod "Widokiem.". Głównym celem spacerów raciborskich mieszczan był "Widok". Wybudowana w 1875 roku restauracja z widokowymi werandami stanowiła atrakcję dość oryginalną jak na owe czasy. W niedługim czasie, w najwyższym miejscu wzniesienia wybudowano drewnianą wieżę widokowa (około 30 m) z tarasem widokowym, gdzie umieszczono znacznych rozmiarów lunetę. Znając obecne zanieczyszczenie powietrza, nieprawdopodobnym wydaje się wyliczane przez A.Weltzla widoczne liczne szczyty w paśmie górskim Sudet i Karpat (Beskidy). Przy dobrej pogodzie z tego miejsca widoczne było pasmo gór Magura - Kriwan należące do Karpat na terenie Węgrzech. 

    Dzisiejsze Brzezie to tylko jedna z dzielnic Raciborza i mimo, że warunki krajobrazowe nie uległy większej zmianie to strumień (zmechanizowanych) zainteresowanych zwiedzaniem, jest raczej skierowany w stronę centrum miasta.

 
Wróć

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.