Galeria zdjęć - Panoramy północno zachodniej Brzezia. Po lewej stronie horyzontu widoczna dolina Odry z Kanałem Ulga w rejonie połączenia z rzeką Odrą w dali, przy dobrej pogodzie widoczne pasmo Sudetów. Widoczne zalesione wzgórze - to początek wyżyny Rybnicko - Wodzisławskiej w tym rejonie, las Obora i Kobylskie lasy. W rejonie Brzezia to Przysiółek Dębicz i wzgórze Brzeziny (obecnie rejon komunalnego wysypiska śmieci). Urozmaicenie brzeskiego krajobrazu dają dwie kotliny prowadzące w kierunku doliny Odry oraz wzniesienie na którym obecnie rozpoczyna się zabudowa, która w końcu połączy zabudowę w rejonie istniejących zabudowań w kotlinach. Na tej panoramie, po prawej widoczna jest kotlina z ciekiem wodnym oraz ul. Rybnicką i Lukasyną i Dębiczem leżący już na wyżynie w rejonie Rajdbany. Wzniesienie pierwsze, Podgórze, od strony niziny Odry było łagodne stąd uprawiano tu ziemię, zboża i kartofle. Na tle takiej panoramy wyróżniały się Wzgórza Sosienki, Jagielni i Lipek. Od 1875 zaczęto sadzić aleje spacerowe w kierunku Brzezia a w szczególności na Widok, gdzie od tego roku była czynna sławna restauracja (Aussicht) Widokowa. Panorama Brzezia od strony Raciborza określana była jako Raciborska Szwajcaria, tak określano Brzezie w tym okresie. W 1915r. 5 alei (lipowe i dębowe) były już duże i na bazie tych alei usytuowano wieżę Bismarcka oraz powstał park spacerowy z torem saneczkowym, (właścicielom gruntów z Podgórza dano ziemię w innych rejonach Brzezia) a wzgórze nazwano Bismarck. W kierunku Bismarcka widać zabudowę Wiatroka. W lewej dolnej części widać zabudowę wzdłuż drugiego cieku wodnego który prowadzi ku dolinie Odry, tu ul Kapitana Serafina Myśliwca. Stosunkowo młoda jest linia zabudowy ku Kościarni, ul Wygonowa. Najmłodszą zabudową jest rejon ul. Pod lipami i ul. Wiśniowej (Cześniowka).

Wstecz home

1 | 2 | 3 | 4 | 5

pan-zapn-deb

Zdjęcie lotnicze Brzezia n/Odrą udostępnił Krzysztof Burek, prawa autorskie zastrzeżone

Panorama północno- zachodnia Brzezia