Topografia legendowa


Home ] Up ] Intencja witryny ] Historia ] Przewodnik ] Wydarzenia ] Usługi-sklepy ] Galerie foto ] Linki ]

 

Legendy1
Legendy 2

 

 

 

 Na mapie naniesiono stare nazwy rejonów Brzezia, które już prawie wyszły z użycia. Nazwy rejonów niosą niejednokrotnie informację o przeszłości naszej miejscowości - dziś określanych jako legendowe. Kliknij nazwę a pojawi się informacja o tym rejonie Brzezia.

Przytoczone legendy pochodzą z wydanego opracowania autorstwa Beaty Kuliś  pt. Racibórz- Brzezie, topografia legendowa. Racibórz 1998r. Wydawnictwo PROFIL, Racibórz ul Mikołaja 9.

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.