Szkoła


Home ] Up ] Intencja witryny ] Historia ] Topografia ] Wydarzenia ] Usługi-sklepy ] Galerie foto ] Linki ]

 

Życie szkoły
Organizacja szkoły
Otoczenie szkoły

 

 

 

Szkoła w Brzeziu

    Szkoła widoczna od strony "Rynku". Ogólny zarys bryły budynku nie ulega istotnym zmianom od czasu jego budowy w 1883r. Budynek stoi przy ul.Kapitana Serafina Myśliwca. Pierwotnie od strony tej ulicy do budynku prowadziły dwa wejścia. (trzecie i siódme okno z lewej). Po pożarze w 1992 roku szkołę gruntownie odnowiono.


    Szkoła podstawowa Nr 3 w Raciborzu – Brzeziu jest jedną z najstarszych szkół na terenie miasta. Jej powstanie datuje się na rok 1883. W roku 1999 , we wrześniu w szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego dla całego miasta z okazji oddania do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Sprawa budowy nowej szkoły dla Brzezia pojawia się już w roku 1969 kiedy to zapadła decyzja o konieczności takiej inwestycji dla Brzezia. Brak środków w resorcie oświaty powoduje, iż w szkole dokonuje się kolejne remonty i modernizacje, które nadal nie rozwiązywały w sposób zadawalający warunków nauki w szkole. W 1992 roku, nieszczęściem był pożar szkoły, ale paradoksem jest to, iż z tego powodu Brzezie doczekało się w końcu odbudowy spalonej szkoły, już według najnowszych technologii.  Brak placu do zajęć z wychowania fizycznego wymuszał wybudowanie sali gimnastycznej, co zostało  zrealizowane w 1999 roku. Społeczność Brzezia, licznie przybyła na uroczystość otwarcia roku szkolnego 1999/2000, uroczystość ta była również okazją do zaprezentowania nauczycielom i władzom miasta Raciborza, przebogatej historii szkoły w Brzeziu n/ Odrą.        

    Szkoła właśnie obchodziła 116 lat swego istnienia. Była uczennica tej szkoły, dziś p. mgr Uniwersytetu Śląskiego, p. Krystyna Zimerman wydała przy współudziale brzeskich protektorów i sponsorów, wspaniałą książkę, monografię szkoły, którą autorka za pośrednictwem dyrektora szkoły, wręczyła zaproszonym gościom na uroczystości. Poświęcenia sali gimnastycznej w Brzeziu dokonał ks. prob. Antoni Pieczka.
W 2003 roku szkoła w Brzeziu będzie obchodzić120. lat swego istnienia.

    Na zdjęciu współczesnym widzimy szkołę z placu kościelnego, z miejsca sarkofagu Sługi Bożej, SM Dulcissimy. Oprócz nowego wejścia z salą gimnastyczną, po lewej widzimy fragment zabytkowej "Kochschuli" (szkoły gotowania) o której mówią historyczne zapisy, jako chlubnym osiągnięciu  Brzeskiej szkoły. Budynek starej "Sleojdowni" (pracowni robót ręcznych), taką nazwę również używano, został rozebrany, by powstał plac  utwardzonego boiska do zajęć wychowania fizycznego.( Stronę przygotowała mgr Michalina Piekarska)
 

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.