Szkoła


Home ] Up ] Intencja witryny ] Historia ] Topografia ] Wydarzenia ] Usługi-sklepy ] Galerie foto ] Linki ]

 

Życie szkoły
Organizacja szkoły
Otoczenie szkoły

 

 

 

Szkoła w Brzeziu

    Szkoła widoczna od strony "Rynku". Ogólny zarys bryły budynku nie ulega istotnym zmianom od czasu jego budowy w 1883r. Budynek stoi przy ul.Kapitana Serafina Myśliwca. Pierwotnie od strony tej ulicy do budynku prowadziły dwa wejścia. (trzecie i siódme okno z lewej). Po pożarze w 1992 roku szkołę gruntownie odnowiono.


    Szkoła podstawowa Nr 3 w Raciborzu – Brzeziu jest jedną z najstarszych szkół na terenie miasta. Jej powstanie datuje się na rok 1883. W roku 1999 , we wrześniu w szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego dla całego miasta z okazji oddania do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Sprawa budowy nowej szkoły dla Brzezia pojawia się już w roku 1969 kiedy to zapadła decyzja o konieczności takiej inwestycji dla Brzezia. Brak środków w resorcie oświaty powoduje, iż w szkole dokonuje się kolejne remonty i modernizacje, które nadal nie rozwiązywały w sposób zadawalający warunków nauki w szkole. W 1992 roku, nieszczęściem był pożar szkoły, ale paradoksem jest to, iż z tego powodu Brzezie doczekało się w końcu odbudowy spalonej szkoły, już według najnowszych technologii.  Brak placu do zajęć z wychowania fizycznego wymuszał wybudowanie sali gimnastycznej, co zostało  zrealizowane w 1999 roku. Społeczność Brzezia, licznie przybyła na uroczystość otwarcia roku szkolnego 1999/2000, uroczystość ta była również okazją do zaprezentowania nauczycielom i władzom miasta Raciborza, przebogatej historii szkoły w Brzeziu n/ Odrą.        

    Szkoła właśnie obchodziła 116 lat swego istnienia. Była uczennica tej szkoły, dziś p. mgr Uniwersytetu Śląskiego, p. Krystyna Zimerman wydała przy współudziale brzeskich protektorów i sponsorów, wspaniałą książkę, monografię szkoły, którą autorka za pośrednictwem dyrektora szkoły, wręczyła zaproszonym gościom na uroczystości. Poświęcenia sali gimnastycznej w Brzeziu dokonał ks. prob. Antoni Pieczka.
W 2003 roku szkoła w Brzeziu będzie obchodzić120. lat swego istnienia.

    Na zdjęciu współczesnym widzimy szkołę z placu kościelnego, z miejsca sarkofagu Sługi Bożej, SM Dulcissimy. Oprócz nowego wejścia z salą gimnastyczną, po lewej widzimy fragment zabytkowej "Kochschuli" (szkoły gotowania) o której mówią historyczne zapisy, jako chlubnym osiągnięciu  Brzeskiej szkoły. Budynek starej "Sleojdowni" (pracowni robót ręcznych), taką nazwę również używano, został rozebrany, by powstał plac  utwardzonego boiska do zajęć wychowania fizycznego.



( Stronę przygotowała mgr Michalina Piekarska)
 

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.