Przysiółki


Home ] Up ] Intencja witryny ] Historia ] Topografia ] Wydarzenia ] Usługi-sklepy ] Galerie foto ] Linki ]

 

Kościarnia
Dębicz
Lukasyna
Kotucz
Pogwizdów
Urbanek
Kobylska
Cześniówka

 

 

 

O przysiółkach Brzezia - informacje ogólne

Panorama wschodnia Brzezia

Rejon Brzezia- Felczówka Linia kolejowa - Dworzec(obecnie mieszk prywatne) Ogródki dziełkowe ZEW Wiatrok Magistracki las - Widok Raciborski taras widokowy na dolinę Odry Pogrzebień Kornowac Zbytki Przysiółek Doły, Kościarskie stawy Wzgórze Sosienka Wzgórze Lipki Osiedle Pod Lasem - przy Kamieniu Przesiółek Pogwizdów Przysiółek - Urbanek Zabudowa przy Przedszkolu Zabudowa przy Potoku

Zdjęcie lotnicze wschodniej  panoramy Brzezia n/Odrą udostępnił Krzysztof Burek, prawa autorskie zastrzeżone. 

    Nie można zaprezentować całej panoramy Brzezia, nawet tej z "lotu ptaka", przy jednoczesnym zachowaniu czytelności zdjęcia. Pozostałe panoramy Brzezia, oprócz tej widocznej wschodniej, prezentujemy na innych stronach.

   Villa de Breze, tak określane jest nasze Brzezie w dokumencie z roku 1223 jako wieś książęca, gdzie w zachowanym dokumencie pisanym datuje się naszą miejscowość. Dokument napisany jest w języku łacińskim. W dokumencie tym chodzi o wieś, która jest rozmieszczona na obszarze gdzie rosną brzozy. 

    Przysiółki ulegały zmianom, jedne ulegały rozbudowie inne zanikały jak również powstały nowe. Dziś trudno też będzie, szukać terenu pokrytego brzozami w miejscowości Brzezie.

    Na wstępie należy wyjaśnić strukturę zabudowy naszej miejscowości. Brzezie, jako wieś książęca, datowane jest na rok 1223, gdzie w dokumencie darowania Brzezia – wraz z innymi wioskami – przez księcia Kazimierza (1179 – 1230) klasztorowi premonstratensek w Rybniku znalazło uznanie w oczach biskupa Wawrzyńca, co świadczy o znacznej wartości poczynionej darowiźnie.

    Brzezie wymienione w tym dokumencie zapisano jako „Villa de Breze”, dosłownie „wieś z Brzezia” . Takie określenie zastosowano jedynie dla Brzezia dla oznaczenia większego obszaru, być może zespołu leśnego z brzozami, którego częścią składową była wspomniana wieś. Wieś w kolejnych czasach historycznego ciągu, jest w posiadaniu różnych właścicieli, by w końcu od 1727 roku stać się własnością miasta Raciborza.

    W opracowaniu Leopolda Musioła „Brzezie rys historyczny gmina – parafia” z 1952 roku, znajdujemy wyjaśnienie co, należy rozumieć pod pojęciem obwodu gminnego Brzezia, wymieniając przysiółki należące do wymienionej gminy. Oprócz Dworu – siedziby właścicieli Brzezia, Wsi – skupionej w bezpośrednim otoczeniu kościoła, wymienia się wyodrębnione skupiska zabudowy m. in. Dębicz, Doły, Kotucz, Lukasyna.

    Wcześniej, bo w czasach panowania Piastów raciborskich, być może już z czasów istnienia Grodów Słowiańskich na Ostrogu i Lubomi, na terenie wsi znajdowało się osiedle służby zamkowej, które przyjęło nazwę Pogwizdów.

    Powoli znikają wydzielone skupiska ludności przez powstawanie kolejnych skupisk – przysiółków, co w końcu spowoduje jednolitą strukturę zabudowy dzisiejszej dzielnicy Raciborza. Na proces zanikania wyodrębnionych przysiółków nie mamy wpływu, jednak istnienie zintegrowanej grupy gospodarstw jest z wielu względów pożądane.    

    Plaga włamań do mieszkań, nieszczęśliwe wypadki, choroba i wiele innych życiowych sytuacji, łatwiej jest rozwiązywać wspólnie, we wspólnocie w ramach przysiółka. Znane powiedzonko, „najlepszym zabezpieczeniem przed złodziejami, jest dobry sąsiad”. Ludność w przysiołku żyje własnym życiem, prawie w każdym przysiołku jest kapliczka lub krzyż przydrożny. Nazwy pierwotnych przysiółków, jak i tych nowo powstałych, należy utrwalać z uwagi na łatwość, lokalizacji własnego miejsca zamieszkania w rozległym terenie zabudowy Brzezia, dzielnicy Raciborza.

    W jednym z kolejnych planów perspektywicznych zabudowy miasta Raciborza pojawiła się docelowa liczba 6 000 mieszkańców dzielnicy Racibórz - Brzezie. Oznacza to, iż jednolita zabudowa dzielnicy będzie miała swoje rejony, które przyjmą nazwę obecnych i dawnych nazw przysiółków Brzezia.
 

Przysiółki

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.