O przysiółkach Brzezia - informacje ogólne

   Villa de Breze, tak określane jest nasze Brzezie w dokumencie z roku 1223 jako wieś książęca, gdzie w zachowanym dokumencie pisanym datuje się naszą miejscowość. Dokument napisany jest w języku łacińskim. W dokumencie tym chodzi o wieś, która jest rozmieszczona na obszarze gdzie rosną brzozy. 

    W XVI w. wymienia się wieś, z jej przysiółkami: Pogwizdów, Doły, Kotucz, Dwór i Dębicz. Określenie "Villa de Breze", jest w pełni adekwatne do rzeczywistości, ponieważ wieś w rzeczywistości jest rozmieszczona na znacznym obszarze, gdzie kiedyś rosły brzozy. W tym samym dokumencie wymienia się kilka innych wsi, jako uposażenie klasztoru premonstratensek w Rybniku, ale tylko dla Brzezia użyto określenia Villa de Breze, co należy tłumaczyć, iż pozostałe wsie były zwarte w swej zabudowie. 

    Przysiółki ulegały zmianom, jedne ulegały rozbudowie inne zanikały jak również powstały nowe. Dziś trudno też będzie, szukać terenu pokrytego brzozami w miejscowości Brzezie.

    W jednym z kolejnych planów perspektywicznych zabudowy miasta Raciborza pojawiła się docelowa liczba 6 000 mieszkańców dzielnicy Racibórz - Brzezie. Oznacza to, iż jednolita zabudowa dzielnicy będzie miała swoje rejony, które przyjmą nazwę obecnych i dawnych nazw przysiółków Brzezia.

 
Wróć

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.