Przewodnik


Home ] Intencja witryny ] Historia ] Topografia ] [ Przewodnik ] Wydarzenia ] Usługi-sklepy ] Galerie foto ] Linki ]

 

Kościół
Miejsca
Szkoła
Klasztor
Przysiółki

 

 

 

  Poniżej proponujemy garść informacji ogólnych tytułem wprowadzenia.   Brzeski Rynek

Szkoła Klasztor Probostwo Sarkofag SM Dulcissimy Stary cmentarz, miejsce starych kościółków drewnianych Szkolna sala gimnastyczna Dawny plac karuzelowy Pomnik Miejsce starej szkoły,obecnie Biblioteka, Poczta i Ośrodek Zdrowia Alejka SM Dulcissimy Cmentarz duchownych Ul. Arcybiskupa Józefa Gawliny Ul. Kapitana Serafina Myśliwca Boisko szkolne

Zdjęcie lotnicze udostępnił Krzysztof Burek, prawa autorskie zastrzeżone.

     W każdej miejscowości Kościół jest punktem charakterystycznym w zabudowie wsi. W Brzeziu jest to miejsce w którym krzyżują się główne ulice; Kap. Serafina Myśliwca i Abpa Józefa Gawliny. Nie jest to typowe skrzyżowanie ale plac, przy którym, oprócz kościoła mieszczą się takie instytucje jak: Klasztor, budynek w którym kiedyś mieściła się stara szkoła oraz stary cmentarz na którym stał stary drewniany kościółek. W rejonie skrzyżowania przepływa potok, który niedawno został starannie uregulowany, co robi miłe wrażenia ładu i porządku. Dla przybyszów, nie znających naszej miejscowości, wyjaśniamy, iż w miejscu tym odbywały się różnego rodzaju zgromadzenia mieszkańców, którzy po Mszy św. w kościele, licznie uczestniczyli w zgromadzeniu. Dawniej nad potokiem był jeszcze młyn, remiza strażacka, karczma i duży plac, gdzie w czasie licznych odpustów ( było ich 5) stały karuzele. Miejsce to Brzezianie nazywają "Rynkiem". Dzisiaj w tym rejonie znajdziemy: Pocztę, Ośrodek Zdrowia, Bibliotekę środowiskową, parking parafialny, Świetlicę i Szkoła . Świetlica to miejsce spotkań mieszkańców z przedstawicielstwami, Urzędu Miasta lub Urzędu Powiatowego w Raciborzu. Tu odbywają się zebrania różnych organizacji. Brzeski chór parafialny tutaj przygotowuje się do licznych występów, stąd często tu słychać śpiew. Przy tym skrzyżowaniu stoi pomnik brzeskich bohaterów poległych w walce o niepodległość. Sklepy i Urzędy umiejscowione w tym miejscu, sprzyjają spotkaniom ludzi. Zawsze tu ruch i wiele można się dowiedzieć, co nowego w Brzeziu? 

    Na przykościelnym parkingu stale parkują samochody indywidualnych pielgrzymów do groby Sługi Bożej S.M. Dulcissimy. Grób tej czczonej siostry znajduje się na placu kościelnym. 

    Z tego miejsca można udać się na spacery według założonych Tras spacerowych, aby zwiedzić bliżej naszą miejscowość. Brzezie jest miejscowością dość rozległą i według słownika topograficznego jest określane jako miejscowość o strukturze gniazdowej. Skupiska te potocznie określane jako Przysiółki Brzezia. Na uwagę zasługują Miejsca, które  to obszary niczym szczególnym się nie wyróżniają a jednak zawierają przebogatą historię, którą nieliczni mieszkańcy jeszcze pamiętają.

    Zapraszamy zatem do spaceru po Brzeziu, zaś brzezianom będącym poza Brzeziem, życzymy miłych wspomnień, aby przeżyli w wyobraźni swoje dzieciństwo lub inne ważne życiowe wydarzenia związane z pobytem w Brzeziu.

    Zainteresowanych historią naszej miejscowości odsyłamy do lektury zawartej w naszym sublokalnym piśmie "Brzeski Parafianin", które ukazuje się niezmiennie od 1993 roku.      

 

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.