Organizacja klasztoru


Home ] Up ] Intencja witryny ] Historia ] Topografia ] Przewodnik ] Wydarzenia ] Usługi-sklepy ] Galerie foto ] Linki ]

 

 

 

 

    Z uwagi na to, iż na terenie naszej parafii są Siostry Zakonne Sióstr Maryi Niepokalanej już od 1917 roku, a po Plebiscycie i Powstaniach Śląskich od roku 1929 klasztor w Brzeziu pełnił też funkcję Domu Prowincjonalnego nowo powstałej katowickiej prowincji Sióstr Maryi Niepokalanej, celowym będzie użyczyć aktualnych informacji na temat "Organizacji klasztoru" z linku do strony Domu Prowincjonalnego Sióstr MN z Katowic.

www.marianki.katowice.opoka.org.pl

Za uprzejmość Siostrom dziękujemy.

 

 

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.