Miejsca


Home ] Up ] Intencja witryny ] Historia ] Topografia ] Wydarzenia ] Usługi-sklepy ] Galerie foto ] Linki ]

 

Dworzec
Dołki
Lipki
Sosienka
Widok
Kamień

 

 

 

(...) znane tylko mieszkańcom Brzezia, są tymi elementami w Brzeziu, które przesycone treścią z przeszłości , zasługują na uwagę. Brzezie, z racji przebogatej historii, posiada wiele takich miejsc. Parafianie, którzy znają historię swojej miejscowości potrafią przywołać pamięcią dawne wydarzenia, przechodząc obok tych charakterystycznych miejsc. Niejednokrotnie, na miejscu obecnej nowoczesnej budowli lub pustego placu, w wyobraźni wyłania się kawałek wydarzenia z zamierzchłej historii.  Prawie każdy ma w pamięci takie miejsca, które zachował i które związane są z osobistym przeżyciem pozytywnym jak i negatywnym. Takim miejscem, którego nie zapomni się nigdy jest nasze  miejsce urodzenia i wychowania. Wiedza na temat historii własnego miejsca pochodzenia wzbogaca człowieka duchowo, czyni go bardziej świadomym swego miejsca w Świecie.

    Zapraszamy do szukania swojego miejsca na prezentowanych panoramach Brzezia.

Panorama zachodnia Brzezia

    Panorama zachodnia Brzezia skierowana jest w stronę Doliny Odry z widokiem na północno- wschodnią część Raciborza, podkreślając odrębność obecnej dzielnicy - Brzezia w Raciborzu. W latach świetności wybudowano 5 alei lipowych prowadzących do Brzezia, które dla miasta spełniało rekreacyjną rolę dla mieszczan z Raciborza. Widoczna aleja lipowa w horyzoncie panoramy jest pozostałością owej świetności. Wybudowanie Kanału Ulga w 1934-1941 definitywnie oddzielił Brzezie od miasta a powstała granica polsko- niemiecka na Lukasynie oddzieliła te dwa zbiorowiska mentalnie. Po prawej stronie, las Bismarcka, jako pozostałość po parku w otoczeniu Wieży Bismarcka, która tu stała w latach 1915 - 1933r. Po lewej widoczne stawy dworskie oraz zabudowy; Wiatroka, Felczówki i Centrum. U dołu, po lewej widoczna bujna zieleń, to pozostałość alei spacerowych na Widok oraz (obecna "Finezja") stare kasztany, które tworzyły z licznymi kolorowymi krzewami oprawę ogrodowej restauracji "Szwajcarskiej" (u Proskiego), która swój rozkwit przeżyła w okresie międzywojennym, do 1934 roku. Po lewej, widoczny nowy cmentarz parafialny a po drugiej stronie alei dębowych znajdowało się brzeskie boisko (obecnie teren zarośnięty krzewami). Planowany zbiornik retencyjny w tym rejonie nic nie zmieni dlatego warto ożywić i wykorzystać to co niewielkim nakładem może dać tak wiele dla ruchu małej turystyki i rekreacji rowerowej. Nie bez znaczenia jest fakt istnienia w Brzeziu przy ul Brzeskiej (Lubomskiej) trzech dużych terenów działkowych pod lasem Widok.

Zdjęcie lotnicze panoramy zachodniej Brzezia n/Odrą udostępnił Krzysztof Burek, prawa autorskie zastrzeżone.
 

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.