Kronika


Home ] Up ] Intencja witryny ] Historia ] Topografia ] Przewodnik ] Usługi-sklepy ] Galerie foto ] Linki ]

 

 

 

 

Kronika minionych wydarzeń (od 1993 r.)

Rok 1993:

 • W dniach 20- 21 marca gościliśmy w naszej parafii ks. Bpa dr Gerarda Bernackiego
 • 11 kwietnia 1993 roku powstaje przy parafii pierwszy numer pisma sublokalnego o charakterze historyczno- religijnym BRZESKI PARAFIANIN. (ISSN 1234 - 1797). Zamiar powstania pisma pobłogosławił w czasie wizytacji pasterskiej ks. Bp. Gerard Bernacki.   Pismu patronuje ks. prob. Alojzy Ostrowski. Redakcję tworzą; ks. Józef Cop- teksty religijne, mgr Małgorzata Burek - redaktor parafialny (funkcja koordynująca) i mgr Florian Burek - redaktor techniczny- przygotowanie do druku, zdjęcia i szata graficzna pisma. Pismo wychodzi dzięki pomocy brzeskich sponsorów; Garbarnia, EMA (Kościarnia), Żwirownia oraz innych sponsorów prywatnych.
 • Na terenie parafii Brzezie funkcjonują trzy duże zakłady produkcyjne; Garbarnia, EMA i Żwirownia.
 • Jubileusz 25- lat życia zakonnego Siostry Pauliny Szczepańczyk, Siosty przełożonej w brzeskim klasztorze od września 1990 roku.
 • Maj, w 2 nr Brzeskiego Parafianina rozpoczęto prezentacje twórczości naszego parafianina, na stale mieszkający w Londynie, Jana Darowskiego. "Negatyw".
 • Diamentowe Gody obchodzili p. Maria i Karol Korzonkowie (60 lat pożycia małżeńskiego) 27 czerwca 1993r.
 • Czerwiec- sierpień, obchody jubileuszowe 50-lecia kapłaństwa ks. Misjonarza Alojzego Niedzieli.
 • 15- lecie pracy duszpasterskiej ks. proboszcza Alojzego Ostrowskiego. na mocy dekretu Ordynariusza Katowickiego z dnia 12 sierpnia 1976 roku proboszcz w brzeskiej parafii.
 • 13 październik 1993 r. - uroczysta Msza św. i poświęcenie  odbudowanej po pożarze szkoły przez Infułata Wiktora Skworca .
 •  110- lecie brzeskiej szkoły. Okolicznościowe wydanie BRZESKIEGO PARAFIANINA poświęconemu w całości szkole i nauczycielom.
 • Grudzień, błogosławieństwo Jana Pawła II dla całej parafii i redakcji pisma Brzeskiego Parafianina: "Błogosławię. Niech się rozwija. Niech służy nowej ewangelizacji"

Rok 1994:

 • Redakcja BP wydała ilustrowany kalendarz "Brzeskie Krzyże", gdzie podano historyczne informacje o fundatorach i opiekunach istniejących krzyży w parafii.
 • Marzec, Msza św. z okazji 35-lecia kapłaństwa ks. prob. Alojzego Ostrowskiego.
 • Lipiec, w 11 nr Brzeskiego Parafianina zaprezentowano pierwodrukiem wiersza "Aleja", brzeskiego poety Jana Darowskiego, na stałe mieszkający w Londynie.
 • Październik, 13 nr Brzeskiego Parafianina poświęcony w całości 600 lat wspólnoty parafialnej (1331 - 1931) mieszkańców Brzezia i Nieboczów.
 • Upadłość "Garbarni" ogłoszona została werdyktem Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia  11 sierpnia 1994 r.; a tym samym ustanowiony został syndyk masy upadłościowej majątku zakładowego.

Rok 1995:

 • Redakcja Brzeskiego Parafianina wydała ilustrowany kalendarz "Brzeskie Kaplice", gdzie podano historyczne informacje o fundatorach i opiekunach istniejących kaplicach w Brzeziu.
 • Marzec, 57 młodych z Brzezia przyjmuje bierzmowanie z rak ks. Bp Gerarda Bernackiego w Lubomi.
 • 16 kwietnia Brzeski Parafianin nr 16 podaje do wiadomości wiernych treść Modlitwy o uproszenie łask za przyczyną księdza Jana Schneidera. (Założyciela Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej).
 • 17 maja o godz. 6,10 w kaplicy Sióstr Maryi w Brzeziu odprawiono Mszę św. dla uczczenia 59. rocznicy śmierci S. M. Dulcissimy.
 • "Tu kwiaty nie więdną i światła nie gasną- modlitwa trwa", artykuł Brzeskiego Parafianina nr 17, który informuje brzeską społeczność parafialną o rozpoczęciu starań o uznanie S. M. Dulcissimy, jej świętobliwego życia.
 • Miejscowy klub sportowy obchodzi 75. rocznicę powstania sportu w Brzeziu. Uroczystości rocznicowe powstania organizacji "SOKOŁA" w Brzeziu (24 październik 1920 r.). Msza św. z okazji 75-lecia klubu sportowego w Brzeziu.
 • Gazyfikacja Brzezia.
 • Specjalny nr Brzeskiego Parafianina dla upamiętnienia 300 lat wspólnoty parafialnej Brzezia i Nieboczów w pogrzebieńskiej parafii (1611- 1911).

Rok 1996:

 • Redakcja Brzeskiego Parafianina wydała ilustrowany kalendarz "Jubileusz 90-lecia kościoła w Brzeziu n/Odrą 1906- 1966"
 • Pielgrzymka ks. prob. Ostrowskiego do Ziemi Świętej. 28 stycznia ks. proboszcz odprawia Msze św.  w intencji parafian w 7 miejscach uświęconych wiarą i przebogatą tradycją chrześcijańską.  
 • Marzec, ks. prob. Alojzy Ostrowski przechodzi na rentę.
 • Brzeski Parafianin nr 23 podaje do wiadomości teksty Modlitwy o uproszenie łask za przyczyną siostry Marii Dulcissimy i ks. Jana Schneidera.
 • 4 maja administruje parafią ks. Stanisław Nocoń.
 • 26.maja - Msza św. z okazji 120. rocznicy śmierci ks. Jana Schneidera i 60. rocznicy śmierci S. M. Dulcissimy:- pożegnanie ks. prob. Alojzego Ostrowskiego, - poświęcenie groty fatimskiej, - przedstawienie parafianom nowego proboszcza ks. Antoniego Pieczki. Uroczystościom przewodniczy ks. Bp Gerard Bernacki.
 • 1 czerwca obejmuje urząd proboszcza ks. Antoni Pieczka. Uprzednio, prob. w Zwonowicach.
 • 22 wrzesień, Msza św. z okazji 35-lecia kapłaństwa ks. Pawła Gelnego.
 • Diamentowe Gody obchodzili p. Anna i Jakub Mandrysz (60 lat pożycia małżeńskiego) 13 października.
 • Brzeski kościół otrzymał iluminację od strony południowej i zachodniej.
 • 4  listopada wychodzi specjalny nr Brzeskiego Parafianina w całości poświęcony 90. rocznicy poświęcenia kościoła.
 • 18 listopada odbyła się doniosła uroczystość związana z obchodami 90-tej rocznicy poświęcenia nowego kościoła w Brzeziu. Mszę św. w koncelebrze 11 kapłanów odprawił  Wikariusz Generalny ks. prałata dr Wiktor Skworc. (Obecnie bp Tarnowski)

Rok 1997:

 • Redakcja Brzeskiego Parafianina wydała ilustrowany kalendarz "Ku upamiętnieniu - 120 rocznicy śmierci ks. Jana Scheidera - 60. rocznicy śmierci s. M. Dulcissimy".
 • 30 marca , wydanie specjalnego nr Brzeskiego Parafianina w całości poświęconemu ks. Augustowi Weltzlowi, proboszcza z Tworkowa, który przyczynił się do spisania naszej śląskiej historii. Brzeski Parafianin jako pierwszy podał do publicznej wiadomości tłumaczenie z języka niemieckiego opracowanie Józefa Gregora życiorysu i biografii ks. Augusta Weltzla z roku 1908. Z języka niemieckiego tłumaczył Paweł Lokaj, Opracowanie Małgorzata Rother Burek, Przypisami opatrzył Florian Burek.
 • Na uroczystość Wielkiej Nocy, oświetlono wschodnią strony kościoła.
 • 4 czerwca ks. Józef Cop obchodzi 30. rocznicę święceń kapłańskich.
 • Dziękczynnej Eucharystii z okazji 80. rocznicy obecności Sióstr Maryi Niepokalanej w Brzeziu przewodniczył Metropolita Katowicki arcybiskup Damian Zimoń (niedziela 22.06). Poświęcenie tablicy pamiątkowej  arcybiskupa Józefa Gawliny
 • 17 - 18 sierpnia, Peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego w naszej parafii. W uroczystości uczestniczy ks. bp Piotr Libera (Późniejszy Sekretarz Generalny Polskiej Konferencji Episkopatu). Ks. bp udzielił Sakramentu Bierzmowania.
 • Wrzesień, Brzeski Parafianin nr 31 dokonał zliczenia naszych babci i prababci w strojach ludowych. Doliczono się 31 kobiet. Ciekawa to lektura, bo analizowano całe Brzezie, ulicami z podaniem wieku naszych babci. 

Rok 1998:

 • Redakcja Brzeskiego Parafianina wydała ilustrowany kalendarz "Brzeskie Madonny".
 • W niedzielę 19 kwietnia Bóg wezwał ks. Pawła Gelnego do Siebie. Ks. Paweł Gelny zmarł w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach. Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się w kościele św. Krzyża w Siemianowicach, gdzie zmarły pełnił funkcję wikarego. Ceremonie pogrzebowe z udziałem 42 kapłanów odprawił ks. bp Piotr Libera a ciało zostało pochowane na cmentarzu przy brzeskim kościele. 
 • Redakcja BP inspiruje wydanie pierwszej pozycji książkowej o Brzeziu. "Racibórz - Brzezie, topografia legendowa" Autor Beata Kuliś. Wydawca Firma ARNET Sp. z o.o., Druk i oprawa Wydawnictwo PROFIL Racibórz 1998. ISBN 83-909930-0-7
 • Redakcja Brzeskiego Parafianina inicjuje trzydniową (23, 24 i 25 maja) uroczystość z okazji 775. rocznicy pierwszej wzmianki historycznej o Brzeziu. 23 maja -spotkanie animatorów kultury rejonu raciborskiego śladami brzeskich legend , promocja książki Beaty Kuliś. 24 maja- uroczystości kościelne z udziałem ks. infułata Stefana Cichego . Festyn brzeskiej młodzieży szkolnej. 26 maja pod hasłem Rodzinnej Majówki, od godz. 15,30 do 19,00 uroczysta procesja ku czci św. Urbana . Godz. 20.00 Spotkanie Młodych Rodzin przy wspólnym ognisku.
 • 26 września  p. Salomeja i Henryk Stawinoga obchodzili Diamentowe Gody (60 lat pożycie małżeńskiego).
 • 4 października odbyła się akcja zbierania złomu na rzecz Oratorium Młodzieżowego w Pogrzebieniu. Zebrano 16 ton złomu, który w Hucie zamieniono na metalowe konstrukcje na ogrodzenie Oratorium.
 • Wybory do władz Samorządowych: Członkami Rady Powiatu zostali; Małgorzata Burek, Waldemar Swierczek. Członkami Rady Miasta zostali; Marian Gawliczek, Roman Majnusz i Adam Jemczura.

Rok 1999:

 • Redakcja Brzeskiego Parafianina wydała ilustrowany kalendarz "Obrazy z przeszłości Brzezia".
 • Redakcja BP inspiruje wydanie drugiej pozycji książkowej o Brzeziu. "Racibórz- Brzezie, Oświata w Brzeziu w XX wieku". Autor Krystyna Zimerman. Wydawca CompArt Racibórz 1999. ISBN 83-912480. 
 • 18 lutego w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach o godz. 10,00 odbyło się rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym Sługi Bożej S. M. Dulcissimy Hoffmann, któremu przewodniczył metropolita katowicki ks. Abp Damian Zimoń.
 • Wizytacja biskupa Gerarda Bernackiegou progu roku 2000. Wizytacja kanoniczna dekanatu pogrzebieńskiego od 19 lutego do 15 marca, w tym 12 - 13 marca w Brzeziu.
 • 15 czerwca (17 czerwca), spotkanie z Ojcem Świętym w Gliwicach.
 • 70 lat temu (7 września), w roku 1929 z woli Stolicy Apostolskiej ks. Kardynał Adolf Bertram erygował Polską prowincję Sióstr Maryi Niepokalanej w Brzeziu. Kuratorem nowej prowincji zostaje Ks. Józef  Gawlina. 
 • 9 września, w piekarskim szpitalu niespodziewanie odszedł do Boga w wieku 65 lat i 41 roku kapłaństwa emerytowany proboszcz naszej parafii , ks. Alojzy Ostrowski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Brzeziu, gdzie spoczęły doczesne szczątki na przykościelnym cmentarzu.

Rok 2000:

 • Redakcja Brzeskiego Parafianina wydała ilustrowany kalendarz "Zmiany w krajobrazie Brzezia".
 • 2 - 7 kwietnia w parafii odbywają się Misje św. w roku jubileuszowym 2000. (ostatnie Misje św. w Brzeziu 11- 16 marzec 1990 r.)
 • 8 kwietnia proces beatyfikacji Sługi Bożej S. M. Dulcissimy doszedł do momentu, że ks. Arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki, polecił przeprowadzenie ekshumacji zwłok z myślą o beatyfikacji. Złożenie trumny Sługi Bożej w nowym grobowcu oraz koncelebrowaną Mszę św. i Słowo Boże wygłosił ks. Abp Damian Zimoń.
 • "Rekwiem" dla pomnikowej "Sosienki" w Brzeziu. 12 marca w godzinach wieczornych trzech miejscowych wyrostków w wieku szkoły podstawowej dokonało zniszczenia wiekowej Sosienki (podpalenie).
 • "EMA - Brzezie" kończy działalność. Na początku b. r. nastąpiło wydzielenie Wydziału Topników i powstała Spółka pracownicza z o. o.. Po okresie postępowania naprawczego w czasie od 17 kwietnia do 30 kwietnia 2001 roku podjęto decyzję o zamknięciu zakładu.
 • 6- 7 lipca Narodowa Pielgrzymka do Rzymu.(30 tyś. Polaków) w której nie zabrakło naszych parafian.
 • 15 sierpnia, XV Światowe Dni Młodzieży, spotkanie z Ojcem Św.  Nie zabrakło młodych z Brzezia.
 • 25 czerwca odbyła się uroczystość 50-lecia ślubów zakonnych Siostry Anny Grygier.
 • 27 października z inicjatywy prezesa raciborskiego Klubu Olimpijczyka "Sokół" obchodzono 80. rocznicę powstania gniazda Gimnastycznego "Sokół" w Brzeziu.
 •  Grudzień, pojawia się problem istnienia Ośrodka Zdrowia w Brzeziu w związku z nowymi wymogami reformy Służby Zdrowia. 

 Rok 2001.

 • Zburzono dom w którym od około 1900r. szkoła realizowała zadania w zakresie przysposobienia do życia. "Kochschula".  
 • 19 maja obchodzono w Brzeziu 65. rocznicę śmierci Sługi Bożej SM Dulcissimy w której uczestniczył ks. abp Damian Zimoń, który w koncelebrze 30 kapłanów odprawił Mszę św. a przy sarkofagu Sługi Bożej odmówił modlitwę o jej beatyfikację.
 • 115 lat temu Siostry Maryi Niepokalanej rozpoczęły swoją służbę w Raciborzu. Dla upamiętnienia tej rocznicy wydana została książka Małgorzaty Rother Burek "Dom św. Notburgi w Raciborzu w służbie potrzebującym", Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 2001.
 • Na pomniku Powstańców Śląskich wmurowano tablicę pamiątkową, ku pamięci  pomordowanych w Ostaszkowie w 1940 r. polskich policjantów.
 • 95. urodziny brzeskiego kościoła.
 • Wydano pocztówki dla upamiętnienia; 95-lecia poświęcenia brzeskiego kościoła i 300 lat istnienia brzeskiego ołtarza (ołtarz ten służył w trzech kolejnych kościołach).
 • Utwardzono asfaltem kolejne odcinki dróg w Brzeziu.

Rok 2002.

 • 20 lutego zmarł ks. Kanonik Józef Cop. Ostatnie 12 lat spędził w Raciborzu- Brzeziu jako kapelan Sióstr Maryi Niepokalanej.
 • W dniu bierzmowania, 6 maja 2002r., w obecności ks. biskupa Gerarda Bernackiego został przedstawiony parafii nowy Kapelan Sióstr Maryi Niepokalanej w Brzeziu ks. Józef Gawliczek.
 • 25 maja oddano do użytku rozbudowany i odremontowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.
 • Od 1 czerwca powstaje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "ESKULAP" Racibórz- Brzezie, ul. Kapitana S. Myśliwca 9, tel. (0 prefiks 32) 415 08 00.
 • 4 lipca Brzezie obchodziło uroczyście 80-lecie powrotu do Macierzy.
 • Wrzesień, oddanie do użytku odremontowanej świetlicy środowiskowej przy ul. Kapitana S. Myśliwca.
 • 24 października zmarł ks. prob. Antoni Pieczka. W Brzeziu od 1996r. jest administratorem a od 1998r. proboszczem parafii.
 • Przed wyborami samorządowymi dokonano modernizacji odcinka drogi powiatowej w rejonie przystanku autobusowego, między Pogwizdowem a sklepem na zakręcie ul. Pogrzebieńskiej. Założono oświetlenie i dokonano prześwietlenia korony drzew.
 • 27 października odbyły się wybory samorządowe według znowelizowanej Ordynacji Wyborczej. Do Rady Powiatu weszli; Małgorzata Łucja Burek i Marek Bugdol (od niedawna mieszkaniec Brzezia). Do Rady Miasta weszli; Marian Gawliczek i Wiesław Jacheć (od niedawna mieszkaniec Brzezia)
 • 1 grudnia mianowano Dekretem Kurii Biskupiej nowego proboszcza, jest nim ks. Kazimierz Kopeć, były proboszcz z Marklowic koło Wodzisławia .
 • Utwardzono i pokryto asfaltem dalsze odcinki dróg w Brzeziu.

Rok 2003

 • 19 stycznia 2003r w parafialnym kościele w Brzeziu odbył się koncert kolęd z udziałem chórów: z Pogrzebienia z dyrygentem Ewy Burek, chór z Pawłowa z dyrygentem  Maria Hercok oraz gospodarze, chór z Brzezie z dyrygentem Aleksandry Gamrot. Występy uatrakcyjniły popisy dziecięcych  zespołów z Brzezia (Gwiazdeczki i Sosienki) oraz młodzieżowy zespół z Pogrzebienia.
 • 29 marca 2003r Dekanalne Dzień Skupienia dla parafialnych Zespołów Charytatywnych w Lyskach.
 • 780-lecie wzmianki o Brzeziu. 17 maja 2003 r. odbyła się uroczystość nadania brzeskiemu Ośrodkowi Zdrowia im. Sługi Bożej Dulcissimy.
 • 780-lecie wzmianki o Brzeziu. 24 maja 2003 r. Spotkanie z historią, uroczyste spotkanie twórców, badaczy regionalnych z młodzieżą powiatu Raciborskiego. W programie prezentacje twórców przez młodzież gimnazjalną oraz spotkanie z historią Brzezia.
 • 2 sierpnia 2003r w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II Zespół Charytatywny przy parafii w Brzeziu zorganizował wycieczką do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. W grupie znalazły się też osoby z DPS-u z Notburgii
 • Grudniowy numer Brzeskiego Parafianina odnotował obchody 120-lecia brzeskiej szkoły oraz zaprezentował osobiste spotkania ludzi z Brzezia z Ojcem Świętym.

Rok 2004

 • 22 kwietnia 2004r. Sistry Maryi Niepokalanej w Brzeziu obchodzą swoje 75-lecie powstania Katowickiej  Prowincji SMN. W uroczystościach w kościele przy Domu Prowincjonalnym w Katowicach uczestniczą parafianie z Brzezia.
 • 27 czerwca 2004r. Klasztor SMN  obchodził swoje 150 lecie postania Zgromadzenia, na uroczystościach we Wrocławiu była również delegacja z Brzeskiej parafii.
 • Zespół  charytatywny w 17 lipca  zorganizował "Starszym parafianom" wycieczkę do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śląskiej. W pielgrzymce uczestniczyła grupa mieszkańców DPS-u z Domu św. Notburgi a ks. kapelan z Notburgi odprawił  Mszę świętą.
 • 9 września br. w Muzeum Raciborskim zainaugurowano uroczystości obchodów roku 40. rocznicy śmierci Abpa Józefa Gawliny. W latach 1929 - 32 był w Brzeziu Kuratorem klasztoru SMN, dokonał przebudowy klasztoru, wybudował kaplicą w której rozpoczęto odprawianie codziennej Eucharystii.
 • 30 października 2004r odbył się pogrzeb wieloletniego stomatologa w Brzeziu śp Henryka Kraska.
 • 1 grudnia 2004r odbył się pogrzeb ks Alojzego Niedzieli, naszego parafianina, kapelana AK w Powstaniu Warszawskim, Honorowego Kawalera Polonia Mater Nostra Est. Pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie w Grobowcu Księży Misjonarzy. W gronie licznych delegacji nie zabrakło parafian z Brzezia.
 • 8 grudnia odbyła się uroczystość 150. jubileuszu w Brzeskim kościele parafialnym przy licznym udziale parafian i Sióstr Maryi Niepokalanej.
 • W dniu 13 grudnia odbył się pogrzeb zmarłej Siostry Marii Barbary Koteckiej, która przeżyła 94 lata.
 • Zespół charytatywny przy parafii w Brzeziu zorganizował ósme już spotkanie opłatkowe dla naszych Seniorów, na którym zespół z Domu Pomocy Społecznej "Dom św. Notburii" z Raciborza przedstawił pantomimę o życiu św. Notburgii. Spotkanie odbyło się w lokalu "Finezja".
 • Na Boże Narodzenie rozpoczęły grać brzeskie kuranty z myślą o zbliżającym się w 2006 roku jubileuszowym - 100-lecia kościoła parafialnego w Brzeziu.

 

Rok 2005

 • Coroczny koncert kolęd został odwołany w związku z postępującą chorobą Jana Pawła II.
 • W parafialnym kościele, w okresie choroby i śmierci Jana Pawła II przy z jego popiersiu można było zapalić znicze i odprawić indywidualne modlitwy za Jana Pawła II.
 • W  dniu uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II ks. Kapelan Józef Gawliczek odprawił uroczystą Mszę św. z udziałem ks. proboszcza w kaplicy klasztornej w Brzeziu.
 • W 18 maja, dzień urodzin Sługi Bożego Jana Pawła II oraz Dzień śmierci Sługi Bożej SM Dulcissimy na placu kościelnym posadzono z tej okazji krzew róży.
 • 8 kwiecień 2005r Rzym, pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II. Relacje w Brzeskim Parafianinie z udziału parafian z Brzezia. Czuwanie na placu Długosza w Raciborzu parafian z Brzezia.
 • 9.06.2005r Dzieci z Brzeskiego przedszkola biorą udział w konkursie na pomnik Jana Pawła II. (II i III miejsca dla naszych dzieci)
 • W 17 września 2005r.w Brzeskim kościele odbył się koncert pt." Bogu i Ojczyźnie" z udziałem solistki Marii Meyer, aktorki teatru z Chorzowa oraz brzeskiego chóru; opracowanie muzyczne; Aleksandry Gamrot. Opracowanie literackie; Beata Kuliś. Organizatorem koncertu była redakcja "Brzeskiego Parafianina". Koncert w Brzeziu odbył  się w ramach obchodów 40. rocznicy śmierci Abpa Józefa Gawliny.
 • W 3 października br. redakcja "Brzeskiego Parafianina" uczestniczy w uroczystej Mszy św. na Monte Cassino, którą odprawił ks Abp Szczepan Wesoły, opiekun polskiej emigracji w Rzymie. W czasie Mszy św. poświęcono Urnę z ziemią z grobu Abpa Józefa Gawliny z przeznaczeniem dla klasztoru w Brzeziu.

Rok 2006

 • W tym roku w dniach 22-29 marca 14 osób z naszej parafii bierze udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej organizowaną przez siostry klasztoru w Pogrzebieniu. W Bazylice Bożego Grobu, przed Grobem Pańskim odbyła się Msza św., w której parafianie modlili się w intencji naszej parafii w Brzeziu.
 • Pierwszy numer "BP(67)z 16 kwietnia" w roku 2006 prawie w całości został poświęcony S.M. Dulcissimie z okazji obchodzonych w tym roku uroczystości 70-ciolecia rocznicy śmierci Błogosławionej Siostry.
 • W dniu 6 maja 2006r o godz.15,00 w brzeskim kościele pw. Ap. Mateusza Macieja Mszą św. rozpoczęto uroczystość zainicjowaną przez Józefa Świerczka odsłonięcia i poświęcenia kamiennego obelisku ku czci Józefa Eichendorffa w brzeskim lesie, w miejscu w którym w 1907 roku został postawiony z okazji 50-tej rocznicy śmierci poety. Nowy obelisk będzie upamiętnia więc w przyszłym roku 150 rocznicę śmierci poety okresu romantycznego na naszym terenie.
 • W dniu 7 maja 2006r , przed uroczystą sumą o godz. 10,00 Abp Damian Zimoń odsłonił i poświęcił urnę z ziemią z grobu Abpa Józefa Gawliny z Monte Cassino. Urną umieszczono na zewnętrznych murach klasztoru. Abp Gawlina jest budowniczym klasztornej kaplicy, w której od tego czasu w klasztorze codziennie odprawiana jest Eucharystia. W dniu 3 października 2006r na Monte Cassino, obecny opiekun emigracji polskiej Abp Szczepan Wesoły, odprawił Mszę św. i poświęcił urny; pod przyszły pomnik Abpa Gawliny a druga z inicjatywy "Brzeskiego Parafianina" została darowana klasztorowi SMN w Brzeziu.
 • W dniu 7 maja 2006r o godz. 10,30 metropolita górnośląski Abp Damian Zimoń odprawił Mszę św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożej S.M. Dulcissimy w związku z 70. rocznicą śmierci. Uroczystość uświetnił krakowski teatr Hagiograf przedstawiając spektakl pt. "Dwie siostry". Część nieoficjalna odbyła się w lokalu "Finezja". Abp-powi spodobały się uroczystości organizowane przez Brzeski siostry z klasztoru SMN bo zabawił w Brzeziu dlużej.

 

Wróć

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.