Kościół


Home ] Up ] Intencja witryny ] Historia ] Topografia ] Wydarzenia ] Usługi-sklepy ] Galerie foto ] Linki ]

 

Ołtarz
Architektura
Wyposażenie
Życie parafialne
Kapliczki
Krzyże
Symbole kultu
Cmentarze

 

 

 

 

    Widok kościoła w Brzeziu ze wzgórza Lipki- Jagielnia. W tle widoczna panorama Raciborza i dolina Odry. Widoczne w tle, zabudowania zakładu na terenie Raciborza, to dawna Pollena, dziś "Henkel". Od strony wieży kościoła, widoczna szkoła. Unikalność tego ujęcia polega na tym, iż w panoramie widoczne jest lustro wody brzeskiego stawu.

 

 

 

 

 

    Od 1996 r., na okazję 90-lecia poświęcenia kościoła, kościół został oświetlony. Kościół przez iluminację stał się urokliwy, szczególnie wieczorem. Oświetlone ulice i kościół, rozłożone na urozmaiconym zboczu są z daleka widoczne i stanowią piękną panoramę widoczną z daleka. Parafianie z Brzezia zgodzą się, iż jest to najmilszy widok kościoła, bo widoczny z placu szkolnego, gdzie każdy z nas spędził szkolne lata.

 

 

 

 

 

    Charakterystyczna architektura brzeskiego kościoła, którą widzimy od ulicy Abpa Józefa Gawliny. Dla Brzezian jest to widok "oficjalny", bo widoczny od strony brzeskiego 'Rynku'. Oficjalny również dlatego bo podróżującym samochodami od Raciborza do Brzezia, wyłania się taki charakterystyczny widok Brzezia.

 

 

 

 

 

Nowy murowany kościół w Brzeziu (1904- 1906)

(...)"W roku 1888 zaczęto rokowania z patronem (fiskusem pruskim) co do budowy nowego większego kościoła. Pierwszy bardzo piękny plan i rysunek nowego kościoła został odrzucony przez rejencję w Opolu, która sama sporządziła drugi rysunek, który został znowu odrzucony przez ministra. Minister kazał sporządzić trzeci rysunek w Berlinie. Według tego ostatniego rysunku rozpoczęto budowę kościoła w roku 1904." (K. Kowol, Historia przeszłości kościołów nad Odrą, Katowice 1926r.)

    Dodatkowe informacje na temat pierwszych starań o nowy kościół odsłaniają dokumenty archiwalne 

    Starania o budowę kościoła dla miejscowości Brzezia i Nieboczów, które od niepamiętnych lat stale są ze sobą związane tradycją kościelną poparł proboszcz z Pogrzebienia ks. Muras następnie ks. Józef Nowak, on to redaguje pisma i do niego kierowana jest korespondencja. Równolegle do pisemnych starań w rejencji w Opolu i władzach pruskich, było przygotowanie placu pod budowę. Wyciąg z map geodezyjnych upatrzonych działek gruntu nosi datę 25 października 1892 r. obejmuje grunty: Solich Johanna zamężna Fiołka II (od strony obecnej szkoły) o powierzchni 19ar 62m2, Solich Franciszek i Johanna (od strony drogi na probostwo) o powierzchni 21ar 53m2 oraz działka będąca w dzierżawie przez Wynglorz Józefa zamężna Bisaletz (róg od ul. Serafina Myśliwca i drogi na prob.) o powierzchni 5ar 31m2 którą w imieniu Gminy reprezentował wójt Karol Gawliczek. 

    Po uzyskaniu zgody (dziś użylibyśmy określenia lokalizacji), w roku 1898 ks. prob. Nowak był zmuszony zaniechać sprawę budowy kościoła w Brzeziu bo został powołany na proboszcza do Lubomi. W roku 1899 proboszczem w parafii pogrzebieńskiej do której wówczas również Brzezie i Nieboczowy należały, zostaje ks. prob. Karol Riedel, on staje się budowniczym kościoła a do Brzezia od samego początku miał upodobanie.

(...)"W dniu  25 września 1904 roku na odpust Św. Mateusza i Macieja położono uroczyście kamień węgielny pod nowobudowany kościół w obecności wielu księży z okolicy i bardzo licznie zgromadzonego ludu. Ks. dziekan Kałuża z Rogowa wygłosił polską przedmowę, po czym ks. prob. Riedel z Pogrzebienia odczytał dokument, który wmurowano w kamień węgielny. Po ceremonii położenia i zamurowania kamienia węgielnego, dokonanej przez ks. Dziekana Kałużę, powrócono w procesji do starego kościółka, gdzie udzielono wiernym błogosławieństwa. 

    Budowa nowego kościoła postępowała z wielką szybkością. Dnia 3 października 1906 roku wciągnięto trzy dzwony na wieżę nowego kościoła, a już w niedzielę 4 listopada tegoż roku odbyło się jego poświęcenie, którego dokonał ks. prob. Riedel z Pogrzebienia. Kazanie polskie wygłosił zasłużony ks. Wajda z Kielczy (urodzony w Nieboczowach, ochrzczony w Pogrzebieniu, w Brzeziu odbyły się jego prymicje). Po nabożeństwie przeniesiono Przenajświętszy Sakrament ze starego kościółka do nowej świątyni." (K. Kowol, Historia przeszłości kościołów nad Odrą, Katowice 1926r.)

    Niedługo potem, powstaje w Brzeziu w dniu 17 listopada 1911 roku samodzielna parafia do której nadal przynależą  Nieboczowy.

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.