Kościół - informacje ogólne


    Kościół pod wezwaniem świętych Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu, należy do tych kościołów na terenia miasta Raciborza, których początki istnienia można szukać w czasach wcześniejszych. Przykładowo, kościół na Starej Wsi ma swoją legendę, według której już w 1060 roku miał tu istnieć kościół. O podobnej legendzie dowiadujemy się na Ziemi Rybnickiej odnośnie kościoła w Jedłowniku (1060 r.). Założenie arcybiskupstwa w Gnieżnie, powoduje powstanie biskupstw: w Krakowie, w Kołobrzegu i w Wrocławiu- gdzie już w 1046 osiadł biskup wrocławski. 

    W początkowym okresie, gdy mało było kościołów, diecezje podzielone były na archidiakonaty o dość rozległym obszarze. Kościół parafialny w Brzeziu jest w ewidencji parafii przynależnych do archidiakonatu w Żorach do 1447 r. Dopiero protokół wizytacyjny z 1679 r. wymienia Brzezie z Pogrzebieniem, jako przynależne do dekanatu raciborskiego, mimo, iż diakonat raciborski istniał już wcześniej. Protokół wizytacyjny dekanatu raciborskiego z 1447 zawierał w wykazie tylko parafię Pogrzebień. Połączenie obu parafii nastąpiło w wyniku zawirowań reformacji na tym terenie w roku około 1610 kiedy to zaistniał spór między parafią w Pogrzebieniu a protestantami. Powszechnie uznaje się istnienie archidiakonatów jako starsze od diakonatów, stąd przypuszczenie, iż kościół parafialny w Brzeziu ma stary rodowód. Wynika to z tego, iż archidiakonat żorski musiał istnieć przed diakonatem raciborskim. Udokumentowaną historię parafii w Brzeziu znajdziemy w wykazie "Społeczności Parafialne" w Raciborzu. Przytoczone przypuszczenia są tylko próbą interpretowania znanych faktów i mogą zainteresować parafian z Brzezia, którzy mając dostęp do różnych dokumentów poza Brzeziem, hipotezę tę zweryfikują.

    W Brzeziu wymienia się trzy drewniane kościoły, opisane są okoliczności budowy tych kościołów i nigdzie nie ma wzmianki, o tym, by kościół został spalony czy zburzony. Tajemniczo przedstawia się historia, a raczej legenda, najstarszej kapliczki św. Anny. Do dnia dzisiejszego w parafii brzeskiej obchodzi się drugi odpust, 26 lipiec, św. Anny. Odpust św. Anny ma być obchodzony "tak długo, jak długo będzie świecić Słońce", taką maksymę powtarzali starzy parafianie. Główny odpust św. Apostołów Mateusza i Macieja (koniec września) również obowiązuje. Daje to podstawę do przypuszczenia, iż w naszej parafii znajdziemy jeszcze niejeden nowy, nie znany fakt historyczny.

    Prezentowane fragmenty historii kościoła w Brzeziu pochodzą z BP Nr6(27)-1996r.w całości poświęconemu 90-tej rocznicy kościoła w Brzeziu.

Wróć 

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.