Klasztor


Home ] Up ] Intencja witryny ] Historia ] Topografia ] Wydarzenia ] Usługi-sklepy ] Galerie foto ] Linki ]

 

Abp J. Gawlina
Wnętrze klasztoru
S.M. Dulcissima
Organizacja klasztoru

 

 

 

    Widok klasztoru od ulicy Abpa Józefa Gawliny. Zdjęcie przedstawia aktualny stan budynku widoczny od południowej i wschodniej strony. Budynek powstał w latach 1911- 1913. Siostry zakonne Sióstr Maryi Niepokalanej przybywają do Brzezia 7.07.1917 roku. W okresie międzywojennym w domu tym jest siedziba Domu Prowincjalnego. Od 1929 roku funkcję kuratora nowej prowincji pełni Ks. Józef Gawlina, który w latach 1931- 32 dokonuje rozbudowy południowego skrzydła istniejącego budynku. Od tego czasu w klasztorze są odprawiane Msze św.

    

W roku 1950 siostry zakonne oddają się w opiekę MB Fatimskiej. W klasztorze poświęcono figurę MB Fatimskiej i każdego 13-tego, w miesiącach od maja do października, odmawia się cały różaniec o godz. 12.00. Modlono się o zachowanie klasztoru i parafii od zła, o pokój na świecie oraz o uwolnienie ludzkości od mocy totalitarnych. W roku 1984 ustawiono dodatkowo figurę MB na rabacie z kwiatami, by tak witała wszystkich przychodzących do klasztoru. Przy placu kościelnym, w roku 1996 zostaje wybudowana Grota z figurą MB Fatimskiej i rozpoczęto odprawianie nabożeństw fatimskich w całej parafii. I tak jest do dnia dzisiejszego.

 

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 23/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.