O klasztorze - informacje ogólne


    Klasztor w Brzeziu wybudowano w 1913 r. , jako budynek na probostwo, jednak za sprawą ks. prob. pogrzebieńskiego Karola Riedla 07.07.1917 r. do budynku wprowadziły się Siostry Marii. założycielem Zgromadzenie jest Ks. Schnejder, którego intencją, była opieka nad żeńską młodzieżą, która zatrudniała się w miastach, i narażona była na demoralizację i opuszczenie.         

    Pierwsze siostry tego Zgromadzenia znalazły się w Raciborzu już 23.04.1886, patronowała im św. Notburga.     

    W latach 1917- 1925 siostry w Brzeziu pełnią rożne społeczne i opiekuńcze funkcje. W roku 1922 Brzezie znalazło się w obszarze Państwa Polskiego. Po utworzeniu diecezji katowickiej dla polskiego Górnego Śląska w roku 1929 klasztor w Brzeziu był siedzibą polskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Maryi. W 1931 roku, pełniący funkcję kuratora nowej prowincji, ks. Józef Gawlina dokonał poświęcenia nowej kaplicy klasztoru, gdzie odprawił pierwszą Mszę św. i tym samym zakończył przebudowę klasztoru w Brzeziu.     

    W klasztorze powstaje nowicjat w którym w latach 1930 - 1941 przebywało 47 nowicjuszek. W 1941 nowicjat zostaje przeniesiony do Nysy. Funkcję Domu Prowincjalnego z Brzezia przeniesiono do Katowic w roku 1934. Okres II wojny, to opieka nad osobami starszymi różnego pochodzenia jak i miejsce przebywania duchownych wymagających ochrony.     

    W klasztorze w czasie wojny przebywa ks. Riedel, który po krótkim pobycie, tu zmarł. Został pochowany na cmentarzu na placu kościelnym. Okres powojenny dla klasztoru jest bardzo ciężki, władze świeckie zajęły część budynku na Ośrodek Zdrowia, Gabinet Stomatologiczny i Aptekę. W latach 1957- 1962 wraca do Brzezia nowicjat - otrzymało tu formację zakonną 42 nowicjuszek. W 1977 roku wyprowadzają się z klasztoru państwowe organy Służby Zdrowia. Klasztor na nowo organizuje swoje zadania, ale już w nowej formie. 

Wróć

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.