"Najsilniejszą wieżą Imię Pańskie"

 Ks. Józef Cop, kapelan Sióstr Maryi Niepokalanej w brzeskim klasztorze.

    W uroczystość św. Józefa, 19 marca br. wspominaliśmy sześćdziesiątą rocznicę sakry biskupiej wybitnego syna Ziemi Raciborskiej, patrona jednej z ulic w naszej parafii: ks. abpa Józefa Gawliny.
    W styczniu 1933 r. ks. prałat J. Gawlina został zaproszony przez Marszałka Józefa Piłsudskiego do Warszawy jako kandydat na biskupa Wojsk Polskich. Marszałek przywitał go słowami: "Chciałem Księdza zobaczyć. Nie jest Ksiądz moim kandydatem, ale przyjąłem Księdza nominację, bo nie mogę prowadzić wojny z Ojcem Świętym”. Po tej rozmowie ks. Gawlina udał się do Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie z prośbą, by zrezygnowano z jego kandydatury. Nie widział siebie w tej funkcji.
    Jednak, we wtorek, dnia 14 lutego 1933 r. podano wiadomość o nominacji przez Ojca Świętego ks. Józefa Gawliny, ówczesnego proboszcza parafii św. Barbary w Chorzowie na Biskupa Polowego Wojsk Polskich.
    Konsekracja nowego biskupa odbyła się 19 marca 1933 r. czyli w dzień imienin konsekrata. Uroczystość miała miejsce w kościele parafialnym św. Barbary ku wielkiej radości mieszkańców Chorzowa i była transmitowana przez Polskie Radio. Według relacji „Gościa Niedzielnego” liczbę uczestników uroczystości obliczono na przeszło 1OO tys.
    Wprowadzeniem do konsekracji był capstrzyk, jaki w przeddzień uroczystości z pochodniami i lampionami przeciągnął ulicami miasta. Przygrywały capstrzykowi dwie orkiestry: kolejarzy i górników z kopalni św. Barbary. Na schodach probostwa delegacje organizacji kościelnych i świeckich składały Biskupowi - Nominatowi życzenia, a następnie cały barwny pochód udał się na dworzec kolejowy, by powitać ks. Kard. Augusta Hlonda, który przybył do Chorzowa dla dokonania konsekracji,
    W dniu nadania sakry biskupiej, w niedzielę 19 marca od samego rana tłumy wiernych wypełniły kościół św. Barbary, plac kościelny i przyległe ulice. Biskupowi Nominałowi towarzyszył w drodze do ołtarza ks. proboszcz Otton Pfleger z Rudnika koło Raciborza. Pełni kapłaństwa udzielili: ks. Kardynał August Hłond, ks. bp Stanisław Adamski z Katowic oraz ks. bp Wincenty Tymieniecki z Łodzi. Po Mszy św. nowokonsekrowany biskup udzielił swego pierwszego błogosławieństwa wiernym zgromadzonym w kościele i przed kościołem, gdzie ustawił się również liczny oddział żołnierzy. Wojsko Polskie reprezentowali: gen. Sosnkowski i gen. Kasprzycki. Po błogosławieństwie ks. bp Gawlina wrócił przed ołtarz główny, gdzie odebrał homagium- hołd od duchowieństwa wojskowego. Za hasło swego pasterskiego posługiwania przyjął słowa. „Najsilniejszą wieżą Imię Pańskie”.
    W poniedziałek, dnia 20 marca odbyło się rano wręczenie dyplomu honorowego obywatela miasta Chorzowa, a wieczorem akademia pożegnalna. Dopełnieniem uroczystości nadania pełni kapłaństwa była konsekracja kościoła garnizonowego pod wezwaniem św. Kazimierza w Katowicach, której dokonał ks. bp Józef Gawlina w dniu 25 czerwca 1923 roku. 
    

W opracowaniu wykorzystano:

Bańka J, Arcy-biskup Józef Gawiina 1892-1964, Katowice 1992.

Wróć 

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.