Uroczyste nadanie im. S. M. Dulcissimy Ośrodkowi Zdrowia w Brzeziu


Program uroczystości nadania im. S. M. Dulcissimy miejscowemu Ośrodkowi Zdrowia zawarty był w obchodach 780-lecia pierwszej historycznej wzmianki jaką obchodziło Brzezie n/Odrą

1223 - 2003

    Uroczystość odbyła się 17 maja 2003 r. w Brzeziu, w przededniu uroczystości I Komunii w naszej parafii. Z tej okazji w folderze zadedykowano dzieciom I Komunijnym fotografię z I Komunii S. M. Dulcissimy. Po lewej, panorama Brzezia i stylizowany akt, w którym znajduje się historyczna wzmianka o naszej miejscowości. Budynek widoczny na środkowym zdjęciu z wmurowaną tablicą pamiątkową to nowe umiejscowienie Ośrodka Zdrowia w Brzeziu. Po prawej stronie wizerunek S. M. Dulcissimy w stroju z "Obłóczyn" i kilka ważniejszych dat z jej życiorysu, poniżej grobowiec przy placu kościelnym po ekshumacjii 8 kwietnia 2000 r. 
Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać S. M. Dulcissimy


  Za nami pierwsza część uroczystości związanych z okrągłą, 780-tą rocznicą pierwszej wzmianki o Brzeziu (1223 - 2003). W sobotę 17 maja 2003r. o godz. 10.00 miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy dziękczynnej, upamiętniającej postać Sługi Bożej S. M. Dulcissimy oraz nadanie imienia Ośrodkowi Zdrowia w Brzeziu.

 
   Uroczystość ta zgromadziła wielu gości. Poprowadził ją ks. Stanisław Adamczyk - wikariusz Biskupi d/s Życia Konsekrowanego a towarzyszył mu ks. Alojzy Drozd, postulator (prowadzi proces beatyfikacyjny Sługi Bożej S. M. Dulcissimy), była też Przełożona Prowincjalna Prowincji Katowickiej Sióstr Marii Niepokalanej, Siostry domów zakonnych Zgromadzenia SMN, Proboszcz Parafii Brzeskiej Kazimierz Kopeć. 

    Przybyli lekarze, którzy zdecydowali się brzeski ośrodek opatrzyć tablicą ku czci postaci tak bardzo oddanej pracy wśród potrzebujących, jaką była Siostra Dulcissima, przybyli przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz wielu znamienitych mieszkańców Brzezia i Raciborza wraz ze starostą p. Henrykiem Siedlaczkiem. 

    Po ceremonii procesja księży i sióstr zakonnych zaprowadziła zgromadzonych do wnętrz brzeskiego kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została uroczysta Msza św. Po mszy O. Mirosław Lipowicz ze zgromadzenia Ojców Redemptorystów w Bardzie Śl. wygłosił wykład o autorze książki na temat tej świętobliwej zakonnicy (zatytułowanej : "Oblubienica Krzyża"), - O. J. Schweterze. Ojciec Schweter był jej wieloletnim bliskim przyjacielem, powiernikiem i Ojcem duchowym. Ponadto był on wielkim i zaangażowanym pisarzem.


   

    Siostra Dulcissima urodziła się 7.02.1910 r. w Zgodzie (obecnie dzielnica Świętochłowic). Zanim przyjęła imię Siostry Marii Dulcissimy, nazywała się Helena Joanna Hoffmann i pochodziła z rodziny hutniczej, jak zgodnie stwierdzają jej monografowie, ze śląskiego domu rodzinnego, który promieniował szczerą pobożnością. 23.10.1929 r. została przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Do Brzezia nad Odrą, przybyła 18.01.1933 r. Tutaj 18.04.1935 r. złożyła śluby wieczyste w kaplicy brzeskiego klasztoru. Tutaj też przeżywała cierpienia spowodowane ciężką chorobą. Odwiedzała jednak domy chorych, budząc w otoczeniu podziw swym ofiarnym życiem. Cieszyła się wielkim szacunkiem wiernych. Pogodzona z wolą Bożą, zmarła 18.05.1936 r. w Brzeziu nad Odrą i została pochowana na starym cmentarzu brzeskim przy kościele. Pamięć niezwykłego życia S. M. Dulcissimy jest wciąż żywa. 18.02.1999 r. rozpoczęto proces beatyfikacyjny.

 


    Te duchowe, bądź co bądź, uroczystości poparte zostały wystawnym poczęstunkiem w brzeskim lokalu "Finezja", gdzie oprócz posiłku nastąpił też czas na konwersacje, wspomnienia, podziękowania, a także wspólne fotografie. Niewątpliwie parafia spełniła tutaj kolejny raz rolę jednoczącą i scalającą wobec przypisanej sobie historycznie, brzeskiej społeczności. Rolę tą niewątpliwie spełnia w społeczeństwie samo chrześcijaństwo, koncentrując niejako ludzi wobec najwyższych wartości, których jest nośnikiem. Jest ono nośnikiem najwspanialszych słów jakie kiedykolwiek powiedziane były do drugiego człowieka w jego wielowiekowej historii. Nośnikiem przypowieści o miłości bliźnich i nieprzyjaciół, o poświęceniu i prawdzie. W sobotniej ewangelii przeczytanej na Brzeziu, przypomniano choćby tą niezwykłą opowieść Chrystusa o miłosiernym Samarytaninie, w której Jezus w rozbrajający wręcz sposób kruszy nasze ludzkie pojmowanie tego kto, tak naprawdę, jest naszym bliźnim. W naszym społeczeństwie istnieje głód dobrych i uzasadnionych postaw moralnych. Świadczą o tym dane, które padły w kazaniu w trakcie opisanych uroczystości. Zaczerpnięto je z artykułu zamieszczonego w czasopiśmie "Zdrowie" p.t. "Zbierają punkty do Nieba". Wynika z nich, że aż ponad 3 mln. Polaków w roku pracuje charytatywnie, jako wolontariusze. Tym to jakże optymistycznym akcentem wypadałoby zakończyć ten artykuł oczywiście nie zapominając zaprosić 24 maja (również w sobotę) na dalszą część doniosłych uroczystości w Brzeziu n/Odrą. 

Wojciech Trojanowski


PS, Relację z uroczystości odsłonięcia Tablicy o nadaniu imienia znalazła się na forum Internetu www.raciborz.com.pl, gdzie również zaprezentowano obszerną galerię zdjęć z tej uroczystości.

Galeria zdjęć

Archiwum wydarzeń

SM Dulcissima

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.