Pielgrzymka do grobu S. M. Dulcissimy


BP-24-3/19 maja 1996 r. - zapowiedź uroczystości


Modlitewne spotkanie u grobu S.M. Dulcissimy, upamiętniające 60. rocznice jej śmierci, odbędzie się w niedziele dnia 26 maja br.

Program uroczystości:

 
- godz.17,00 - Modlitewne czuwanie w kościele parafialnym
- godz. 17,50 - Przejście ks. Biskupa i kapłanów koncelebrujących z klasztoru do kościoła
- godz.18,00 - Msza św. koncelebrowana z okazji 120. rocznicy śmierci ks. Jana Schneidera i 60. rocznicy śmierci S. M. Dulcissimy
- godz. 19,30 - Poświęcenie groty fatimskiej
- godz.19,45 - Modlitwy u grobu S. M. Dulcissimy


BP-25-4/28 lipca 1996 r. ks, Józef Cop -relacja z uroczystości w dniu 26 maja 1996 r.
 

Ten dzień powinien w nas trwać


    Sześćdziesiąt lat temu, 18 maja 1936 roku kończyła swe ziemskie pielgrzymowanie S.M. Dulcissima. Umierała, czy raczej wchodziła w pełnię nowego życia, w otoczeniu sióstr pracujących w brzeskim klasztorze i umocniona modlitewną obecnością parafian, którzy cenili jej umartwione życie, pełne bólu choroby i modlitewnego uniesienia. 

    Zgon nastąpił około godz. 5,30, gdy nad Brzeziem rozlegał się głos dzwonów wzywających do modlitwy maryjnej “Raduj się, nieba Królowo, Alleluja!”. Już w wczesnych godzinach porannych ta bolesna wiadomość rozeszła się po parafii. Ludzie mówili powszechnie: “To była męczennica, i ona była święta”, “Ona jest już w niebie”. Wypowiedzi te świadczą wymownie o tym, jak głęboko s.M. Dulcissima włączona była w życie współczesnych sobie ludzi zarówno poprzez bliskie, przyjacielskie kontakty osobiste, gdy nawiedzała chorych i pocieszała ich, jak i poprzez swoje cierpienie, które ofiarowała za Kościół, Zgromadzenie Sióstr Maryi i za miejscową ludność. 

   W dniu Zesłania Ducha Świętego, 26 maja br. siostry ze Zgromadzenia Sióstr Maryi pod przewodnictwem s.M. Angeli Kuboń, Przełożonej Generalnej, złożyły pielgrzymi hołd s.M. Dulcissimie w 60. rocznicę jej śmierci. Były obecne przedstawicielki z wszystkich polskich prowincji oraz z Domu Generalnego z Rzymu- łącznie około 150 sióstr   Uroczystości pielgrzymkowe rozpoczęły się o godz. 17,00 w kościele parafialnym: Godziną czuwania modlitewnego, którą prowadziły nowicjuszki z polskich prowincji. Przez słowo wiążące i modlitwę uobecniły życie Ks. Jana Schneidera- Założyciela Zgromadzenia oraz s.M. Dulcissimy, ukazały ich drogi życiowego powołania w aspekcie dzisiejszej sytuacji młodego człowieka.    Przed godz. 18,00 wyruszyła z klasztoru procesja liturgiczna, z krzyżem i rozpalonym kadzidłem na czele, którą podążał ks. Bp Gerard Bernacki w otoczeniu 24. kapłanów koncelebrujących. Przybywającą procesję do kościoła parafialnego przywitał śpiew miejscowego chóru, który nadał muzyczny ton całej uroczystości. Zebranych powitał Ks. Stanisław Nocoń, administrator parafii. Następnie rozpoczęła się Msza św. sprawowana z okazji: 120. rocznicy śmierci Ks. Jana Schneidera i 60. rocznicy śmierci S.M. Dulcissimy - obaj odeszli z tego świata w opinii świętości.    Kazanie wygłosił ks. Bp Gerard Bernacki. Przybliżając tajemnicę obchodzonej uroczystości Zesłania Ducha Świętego wzywał do spokojnego, ale zdecydowanego akcentowania swojej religijności w życiu prywatnym i publicznym, do głoszenia Chrystusa przez pracę, święte życie rodzinne i wypełnianie swoich codziennych obowiązków wynikających z życiowego powołania. Zwrócił także uwagę na sprawę religijnego wychowania dzieci i młodzieży - szczególnie w rodzinie. Ukazując środowiska rodzinne: ks. Jana Schneidera i s.M. Dulcissimy, które były pełne szacunku ku Bogu i człowiekowi, uczyły postawy służby i zawierzenia Bogu. 
Po modlitwie powszechnej odmówiono modlitwy za przyczyną ks. Jana Schneidera i s.M. Dulcissimy.


    Przed zakończeniem Mszy św. ks. Bp podziękował bardzo serdecznie odchodzącemu na rentę ks. prob. Alojzemu Ostrowskiemu za jego osiemnaście lat owocnej pracy administracyjnej i duszpasterskiej w tutejszej parafii.

 

 

 

 

 ks. Bp przedstawił nowego duszpasterza, ks. Antoniego Pieczkę.

 

 

 

 

    Po kończącym Mszę św. Te Deum uformowała się procesja, która przy śpiewie pieśni “Fatimska święta Pani” udała się do wybudowanej groty z figurą Matki Boskiej Fatimskiej, którą ks. Bp poświęcił. Grotę i figurę ufundowali p. Elżbieta i Henryk Pacharzyna, by upamiętnić pobyt cudownej figury z Fatimy na Ziemi Rybnickiej w październiku ub. roku.    Następnie przy śpiewie “Królowej Anielskiej śpiewajmy” procesja udała się do grobu s. M. Dulcissimy, gdzie zebrani włączyli się w trwający od lat nurt modlitewny, który od grobu siostry jest zanoszony do Ojca Niebieskiego. Modlitwy, którym przewodniczył ks. Biskup i wspólny śpiew “Raduj się, nieba Królowo, Alleluja!” zakończyły spotkanie na cmentarzu.    Wspaniały majowy dzień dobiegał końca. Słońce schowało się już prawie całkiem za widnokręgiem, posyłając jeszcze ostatnie promienie czerwonego słońca na dolinę Odry. Jeszcze jakby z żalem, a może z zachwytem, prześlizgało się po soczystej zieleni starego brzeskiego cmentarza i okolicznych drzew. Zachodzące słońce nie ominęło w swym pożegnaniu powracających do domu brzeskich parafian i uczestników uroczystości z okolicznych miejscowości oraz rodzinnej miejscowości S. M. Dulcissimy ze Zgody. Wszyscy oni upamiętnili rocznicę śmierci S. M. Dulcissimy i ubogaceni Bożą łaską wracali do swoich domów. Kończył się dzień długo wyczekiwany, który trwać będzie w sercu, pamięci i w rozmowach rodzinnych, które najpełniejsze i najprawdziwsze są w czasie modlitwy rodzinnej.
 

SM Dulcissima

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.