Proces beatyfikacji Sługi Bożej S. M. Dulcissimy

BP-38-6/24 grudnia 1998 r.

    Pierwsza strona świątecznego nr-u BRZESKIEGO PARAFIANINA, w którym brzeskim parafianom oznajmiono o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego S. M. Dulcissimy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 STOLICA APOSTOLSKA O BEATYFIKACJI SŁUGI BOŻEJ S.M. DULCISSIMY


      W ostatnich latach słowa beatyfikacja, kanonizacja często pojawiają się na ustach wielu ludzi związanych z kościołem: coraz częściej też docierają do nas informacje na ten temat /por. BP nr 2,9,33: Siostry w Brzeziu o procesach beatyfikacyjnych Ślązaków wydały specjalną broszurę/. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II bardzo leży na sercu sprawa polskich błogosławionych i świętych. Również dla wiernych archidiecezji katowickiej temat ten jest żywy.

   Pismo Stolicy Apostolskiej zezwalające na rozpoczęcie procesu beatyfikacji Sługi Bożej S.M. Dulcissimy - oraz jego tłumaczenie.

Tłumaczenie:


 Ekscelencjo,

    W liście z dnia 22 kwietnia bieżącego roku 1998 Wasza Ekscelencja zapytywał też kongregację, czy ze strony Stolicy Apostolskiej nie ma żadnej przeszkody, by móc przeprowadzić proces beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożej MARII DULCISSIMY (w świecie: Heleny Joanny Hoffmann), Siostry zakonnej ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, która zmarła w roku Pańskim 1936. Po zbadaniu sprawy pragnę powiadomić Waszą Ekscelencję że ze strony Stolicy Apostolskiej NIC NIE STOI NA PRZESZKODZIE, żeby sprawa beatyfikacji i kanonizacji tejże Sługi Bożej Marii Dulcissimy (w świecie: Heleny Joanny Hoffmann) mogła być przeprowadzona z zachowaniem „Norm, które należy zachować w badaniach, jakie Biskupi są zobowiązani przeprowadzić w sprawach beatyfikacji i kanonizacji”, wydanych przez tęż Kongregację dnia 7 lutego 1983 roku.

   Watykan dnia 26.08.98 r. Jan Paweł II rozmawia z S.M. Pauliną o procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożej S.M. Dulcissimy

Słowa Bpa Wacława Świerzawskiego z Sandomierza


  Proszę przyjąć moje gorące podziękowania za przesłane mi materiały informacyjne na temat świątobliwej Siostry Dulcissimy Heleny Hoffinann ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Żywię nadzieję, że już wkrótce będzie mógł się rozpocząć proces kanonizacyjny zmierzający do wyniesienia ku chwale ołtarzy tej wielkiej Córy Ziemi Śląskiej.

    Coraz bardziej powinniśmy my, stanowiący Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa - zdawać sobie sprawę z tego jak niezbędne dla dobra Kościoła, żywego przecież , choć nadprzyrodzonego, Organizmu, są osoby takie jak Siostra Hoffinann. Ułatwić może nam to zrozumienie ukazanie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus jako pewnego drogowskazu nadchodzących czasów przez podniesienie Jej do grona Doktorów Kościoła. Siostra Dulcissima przejęta do głębi ideałami realizowanymi w życiu zakonnym przez Świętą Teresę potrafiła również wcielić je w swoje własne życie, które z miłością ofiarowała Panu za Kościół i zbawienie dusz ludzkich. Czy? właśnie takich postaw duchowych nie potrzeba bardziej niż wszelkiej aktywności zasłaniającej sobą ogromne połacie duchowej pustki?
    Dziękując za pamięć polecani (je modlitwom Waszej Ekscelencji i przesyłam serdeczne pozdrowienia w Panu. 
 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                 Biskup Sandomierski


    Serdecznie zapraszam parafian na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym Sługi Bożej S. M. Dulcissimy Hoffmann, które odbędzie się w dniu 18 lutego 1999 roku w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach o godz. 10.00, któremu przewodniczył będzie metropolita katowicki ks. Abp Damian Zimoń.
 
                                                                                                                                            Ks. Proboszcz

O łaskach otrzymanych za pośrednictwem sługi Bożej S.M. Dulcissimy proszę powiadomić: Siostry Maryi Niepokalanej 47-406 Racibórz - Brzezie nad Odrą, ul. Abpa Józefa Gawliny 5


BP-40- 2/ 4 kwietnia 1999r. Eugenia Błaszczok
 

"Przeżyj to sam, przeżyj to sam ..."


    To słowa piosenki ale o wymownej treści, ogarniające wszystkich tych, którzy ufają Bogu i za jego głosem pełni zaufania 18.02.1999 czwartkowy poranek w zimowej scenerii, trudzie podróży ale radośni, ruszyli na oczekiwaną dawno pielgrzymkę do Katedry Chrystusa Króla do Katowic. Pielgrzymka miała charakter uczestniczenia w uroczystościach związanych z rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego S. M. Dulcissimy.

    Na tę uroczystość cała parafia przygotowywała się już od dawna w sposób szczególny, zbierając świadectwa łask uzyskanych za jej wstawiennictwem, gdyż pamięć jej świętości, którą jest otoczona trwa od jej przybycia do naszego klasztoru. Ona sama często powtarzała „O Jezu pozwól mi być wielką i pozostać małą". To co czyniła będąc w klasztorze nazwać możemy „wielkim czynem", ale bez orderów, odznaczeń, lecz z wielką miłością do Boga i ludzi. To się potwierdza na co dzień „bo na jej grobie nie więdną kwiaty, ani nie gasną światła". Ks. Czesław Podleski pisze o niej tak: Siostra M. Dulcissima jak na dzisiejsze czasy fenomen ... zwyczajna dziewczyna postanowiła ofiarować Bogu siebie. My też czasem mówimy, że ofiarujemy siebie, ale to tylko mówimy. Ona powiedziała to Bogu serio i Bóg Ją serio potraktował. S. M. Dulcissima to przykład wielkiego zaufania do Boga.
Dlatego ufni Bogu i Jej samej udaliśmy się na tę wspaniałą uroczystość, która przypadła przed rokiem milenium 2000 a którą rzadko możemy przeżywać sami i w niej uczestniczyć.

    W krypcie Katedry Chrystusa Króla zebrała się wielka rzesza wiernych z Brzezia nad Odrą /6 autobusów, wiele samochodów osobowych i PKP/ ze Świętochłowic - Zgody oraz rzesza księży i sióstr zakonnych na czele z Matką Generalną z Rzymu - siostrą Angelą Kubon. Spełniły się słowa Sługi Bożej : „Przyjmij ofiarę Maryjo Skarbnico łaski i daj duszom wszystkiego czego potrzebują: miłości, miłości, tysiąc razy miłości". Przed rozpoczęciem uroczystości chór młodzieżowy z Żor wprowadził uczestników w podniosły nastrój i zadumę a następnie odbyło się zaprzysiężenia trybunału w głębokiej pobożności i ciszy wiernych. Natomiast podczas nabożeństwa w ceremonii uczestniczył nasz chór parafialny oddając w pieśniach hołd i dziękczynienie Słudze Bożej S. M. Dulcissimie.

    Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp G. Bernacki a homilię wygłosił ks. bp S. Cichy.
Uczestnicząc we Mszy św. o tak doniosłym znaczeniu ze spokojem powiemy „przeżyłem tę uroczystość sam" i pozostanie w pamięci tak jak pamięć niezwykłego życia S. M. Dulcissimy, która jest wciąż żywa. Wciąż trwa modlitwa i przekonanie że jej wstawiennictwo u Boga jest skuteczne.

    Pięknie zatytułował swój reportaż dziennikarz p. Przemysław Kucharczak „Ślązaczka do świętych" /Gazeta Wyborcza/. Myślę, że nadal zanosić będziemy swe modlitwy o pomyślny przebieg procesu beatyfikacyjnego naszej Sługi Bożej, aby Bóg wysłuchał prośby swego ludu i wyniósł ją na swe ołtarze.


    Powtarzajmy często słowa Sługi Bożej: „O Jezu podaruj miłość całemu światu". „Ty nasza niebieska Matko rozgrzej nasze zimne serca i pomóż nam zanieść do Jezusa wszystko, co wydaje się nas przygniatać".

 

SM Dulcissima

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.