Odwiedziny u grobu S. M. DulcissimyTablica na krzyżu grobu S. M. Dulcissimy do czasu ekshumacji zwłok do grobowca na placu kościelnym przy kościele św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu n/Odrą.BP-17-3/1995 r.


Pamięć niezwykłego życia S. M. Dulcissimy trwa.


  Fot. Archiwum klasztoru.

    U grobu S. M. Dulcissimy modlą się: Przełożona Generalna Sióstr Maryi z Rzymu S. M. Angela Kubon - stoi, pochylona nad grobem- S. M. Dionizja Patalas Przełożona Prowincjonalna z Katowic. Prawie wszystkie siostry z brzeskiego klasztoru potwierdzają, iż każda siostra generalna z Rzymu, pierwsze kroki kierowała do grobu S. M. Dulcissimy. Wnioskujemy stąd, iż znana była przełożonym Zgromadzenia Sióstr Maryi, heroiczność jej krótkiego życia i niezwykłość jej śmierci.

 BP-39-1/17 luty1999 r. Zapowiedź wizytacji biskupiej w brzeskiej parafii (12 i 13 marca 1999 r.)U grobu S. M. Dulcissimy Ks. bp Gerard Bernacki wraz z ks. prob. Bogusławem Płonką z Wodzisławia. W dalszym planie ks. kapelan klasztoru w Brzeziu Józef Cop (+ 20.02.2002 r.)


 
Ks. Bp Gerard Bernacki.


Czyńcie, cokolwiek wam powie. (J 2.5)Z OKAZJI X- LECIA POSŁUGI BISKUPIEJ BŁOGOSŁAWIĘ


Biskup Gerard Bernacki
Katowice, 16 kwietnia 1998


    Katowicki biskup pomocniczy Gerard Bernacki będzie wizytował naszą parafię w dniach 12-13 marca br. W bliskości dni wizytacyjnych, mianowicie 18 marca br. będzie obchodził 11 rocznicę swojej nominacji biskupiej.
Ks. Biskup urodził się w roku 1942 w Ksiażynicach koło Rybnika. Pochodzi z rodziny górniczej. Świecenia kapłańskie otrzymał z rak bp. Herberta Bednorza w roku 1967. Pracował w parafiach w Orzeszu i Bielku-Białej, był także rektorem domu rekolekcyjnego w Kokoszycach. W roku 1977 wyjechał do Rzymu na kilkuletnie studia uwieńczone doktoratami z teologii życia wewnętrznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza.
    Po powrocie do kraju w roku 1983 był administratorem parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku, profesorem Wyższego Seminarium Duchownego, kapelanem katowickich szpitali, a w la­tach 1985-1988 kapelanem biskupa /obecnie arcybiskupa/ katowickiego Damiana Zimonia.
    W roku 1988 został biskupem pomocniczym. Święcenia biskupie przyjął 16 kwietnia 1988 roku. Z ramienia Episkopatu jest odpowiedzialny za Ruch Światło - Życie.
    Pierwszą wizytację w naszej parafii przeprowadził w dniach 21-22 marca 1993 roku, jeszcze za proboszczowania ks. Alojzego Ostrowskiego.(+ 9.09.1999r.)
BP-41-3/16 maja 1999 r. Odwiedziny u S. M. Dulcissimy
Lekcja katechezy jednej ze szkół raciborskich u grobu S. M. DulcissimyGrupę brzeskich dzieci u grobu S. M. Dulcissimy utrwalił redaktor Małego Gościa Niedzielnego


 BP-42-4/25 lipiec 1999r. Ks. Józef Cop art."70 lat temu...". 70 lat temu, w 1929 roku z woli Stolicy Apostolskiej ks, Kard. Adolf Bertram erygował Polską Prowincję sióstr Maryi. Uroczystości odbyły się 15 maja 1999 r. w Domu Prowincjalnym w Katowicach.


(...) Czas przeznaczony na obiad wypełniony był posiłkiem i wspomnieniami, odnowiono stare znajomości. Kolejne dwa wykłady wygłosili S mgr M. Paulina Szczepańczyk z Brzezia nad Odrą „Powstanie i rozwój Prowincji Katowickiej Sióstr Maryi Niepokalanej" oraz ks. doc. dr hab. Antoni Kiełbasa SDS z Trzebnicy „Sługa Boża Siostra M. Dulcissima Helena Hoffmann i Jej droga do świętości". Spokojna dyskusja uzupełniła wszystkie wykłady.
    Sympozjum zakończono nabożeństwem majowym i kolacją. Siostry z prowincji wrocławskiej w drodze powrotnej do Wrocławia udały się jeszcze do Brzezia nad Odrą, gdzie modliły się u grobu Sługi Bożej Siostry Dulcissimy. (...)BP-45-1/2000r. Zapowiedź uroczystości ekshumacji S. M. Dulcissimy.U grobu samotne matki ze swoimi dziećmi

U grobu modlitwa dzieci I KomunijnychU grobu z lewej siostra przełożona brzeskiego klasztoru, dalej Siostry Przełożone Zgromadzenia Sióstr Maryi.


Drodzy Parafianie


    Od 18 lutego 1999 roku na terenie archidiecezji katowickiej toczy się proces beatyfikacyjny Sługi Bożej S. M. Dulcissimy - Heleny Hoffman, ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Proces nad heroicznością Jej życia i cnót doszedł do momentu, że ks. Arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki, polecił przeprowadzenie ekshumacji zwłok z myślą o beatyfikacji. Prace ekshumacyjne zostaną przeprowadzone w godzinach rannych 8 kwietnia 2000 roku. Natomiast o godz. 15.00 nastąpi złożenie trumny Sługi Bożej w nowym grobowcu obok kościoła parafialnego w Brzeziu nad Odrą oraz koncelebrowana Msza św., której będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ks. Abp. Damian Zimoń. Serdecznie zapraszamy parafian na godz. 15.00
    Proszę sprawę ekshumacji Sługi Bożej S. M. Dulcissimy otoczyć modlitwą w rodzinach.
 

Ks. Proboszcz  


 
BP-51-3/25 grudnia 2001 r. S. M. Aldona SMI

RADOSNY JUBILEUSZ

150 lat Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej    (...) 19 maja 2001 roku obchodziliśmy 65. rocznicę śmierci Sługi Bożej SM Dulcissimy Hoffmann. Uroczystość odbyła się w Brzeziu k. Raciborza, w miejscu pobytu, śmierci i grobu Sługi Bożej. Uroczystość odbyła się pod przewodnictwem ks. abp. Damiana Zimonia z Katowic w kościele św. św. Mateusza i Macieja. W koncelebrze wzięło udział ponad 30 kapłanów - z trybunału beatyfikacyjnego Sługi Bożej, kapłanów z dekanatu raciborskiego, wodzisławskiego, pogrzebieńskiego, z Katowic oraz spoza diecezji.
Wśród zaproszonych gości byli prezydenci i ich zastępcy z Nowego Bytomia, Świętochłowic i Raciborza. Przybyli także członkowie z Zarządu Raciborza, Rady Powiatowej, członkowie Straży Miejskiej, Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, lekarze z Medycyny Sądowej, którzy rok wcześniej brali udział w ekshumacji zwłok SM Dulcissimy.
    W tej uroczystości wzięło udział ponad 200 sióstr z kraju i zagranicy na czele z s. przełożoną generalną S.M Almą Białek wraz z całym Zarządem Generalnym z Rzymu.(...)
 

SM Dulcissima

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.