Kalendarz BRZESKIEGO PARAFIANINA na rok 1997Kalendarz na rok 1997 "Ku upamiętnieniu: 120. rocznicy śmierci ks. Jana Schneidera i 60. rocznicy śmierci S. M. Dulcissimy". (Obchodzone w 1996 r.). Wydawca; "BRZESKI PARAFIANIN", Opracowanie; Florian Burek, Małgorzata Rother- Burek, Kalendarium oraz dobór tekstów - myśli ks. Józef Cop. Grafiki do kalendarza wykonał znany raciborski grafik W. Grąziowski. Zdjęcia i skanowanie F. Burek


Strona tytułowa kalendarza przedstawia miejsca urodzenia ks. Jana Schneidera i S. M. Dulcissimy.


Styczeń - ks. założyciel Zgromadzenia M.B.N Jan Schneider /1824 - 1876/
 


    7.12.1996 roku Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej obchodziło 120. rocznicę śmierci ks. Jana Schneidera, który założył je w 1854r. Urodził się 11.01.1824r. w Mieszkowicach koło Prudnika. Pochodził z rodziny rzemieślniczo-chłopskiej. Jako gorliwy ministrant zwrócił na siebie uwagę ks. Proboszcza, który skierował go do gimnazjum w Nysie. Tam zdobył świadectwo maturalne. Filozofię i teologię studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 1.07.1849r.. Duszpasterzował, najpierw jako wikariusz, w Wiązowie gdzie objął opieką katechetyczną i charytatywną pracujące w fabryce cygar, dziewczęta. Następnie został skierowany do Wrocławia, gdzie najpierw był wikarym przy kościele NMP na Piasku, a następnie proboszczem przy kościele św. Macieja. W roku 1854, przy pomocy siedmiu pań, pochodzących z wyższych sfer, założył Związek Maryjny i Schronisko dla dziewcząt przybywających do Wrocławia w celu znalezienia pracy, aby je chronić przed demoralizacją szerzącą się w mieście. Do pomocy ks. Janowi zgłosiły się panny, które pragnęły zostać siostrami zakonnymi. Dnia 26.05.1863r. odbyły się we Wrocławiu obłóczyny czterech pierwszych sióstr, które dały początek nowemu Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej. Ksiądz J. Schneider zmarł ?.12.1876 roku we Wrocławiu.
 


Luty - S. M. Dulcissima /1910 - 1936/


    26.05.1996 roku Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej i świeccy katolicy Brzezia nad Odrą oraz okolicznych parafii, przeżywali 60. rocznicę śmierci s.M.Dulcissimy. Urodziła się 7.02.1910r. w Zgodzie (obecnie dzielnica Świętochłowic) w rodzinie robotniczej. Z śląskiego domu rodzinnego, który promieniował szczerą religijnością, przejawiającą się między innymi w nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny i kulcie św. Józefa, Helena wyniosła głęboką wiarę i płynące z niej nadprzyrodzone patrzenie na sprawy tego świata oraz szczególną wrażliwość na trudy życia rodzin robotniczych i ludzi cierpiących. Na takim rodzinnym podłożu i w kontakcie z Siostrami Maryi, które miały swój klasztor w rodzinnej parafii, zrodziło się jej powołanie zakonne.

    Lata życia zakonnego przeżyła we Wrocławiu, Nysie i Brzeziu nad Odrą (obłóczyny -23.10.1929r, pierwsze śluby - 18.03.1932r, śluby wieczyste - 18.04.1935r.), gdzie zmarła 18.05.1936 roku. Tam też na starym cmentarzu oczekuje na zmartwychwstanie.


Marzec - Wrocław - Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr Maryi, w którym dnia 17,03.1928 r. S. M. Dulcissima rozpoczęła życie zakonne

Ciemności Wielkiego Tygodnia znikają i zbliża się poranek wielkanocny.

O mój Jezu, pozwól mi również iść szukać Ciebie!

Napełnij nasze serca mocną wiarą i gorącą miłością, którą miały

szukające kobiety! Wielkanoc powinna być również w naszej duszy.

Każdego dnia musimy przypominać sobie o zmartwychwstaniu.

/s.M.Dulcissima/

Jaki uczynek może być szlachetniejszy, piękniejszy i wznioślejszy, jeżeli nie ten, gdy się pomaga w ratowaniu i zdobywaniu dusz.

/ks. Jan Schneider/


Kwiecień - Zgoda - Kościół św. Józefa /stary/, w którym S. M. Dulcissima: dnia 13.02.1910 r. otrzymała sakrament chrztu św., dnia 5 05.1921 r. przystąpiła do I Komunii św., dnia 5.05.1927 r. przyjęła sakrament bierzmowania.
Wszystkie drogi na świecie połączyć z drogą do wiecznej Ojczyzny.

/s. M. Dulcissima/

Jeśli chcecie zapewnić sobie koronę wieczną musicie się ciągle ćwiczyć w każdej cnocie.

Przede wszystkim w pokorze, która nie powinna opuszczać serc waszych.

Ona bowiem jest korzeniem wszelkiej cnoty, jest wąską drogą

która prowadzi do życia cnotliwego.

/ks. Jan Schneider/


Maj - Brzezie nad Odrą - Stary Cmentarz, grób S. M. Dolcissimy

Chcemy modlić się dużo za grzeszników. Tak, to są najbiedniejsi wśród biednych,

którzy nie znają Boga. Bóg przebacza i czeka. On mógłby podnieść swą dłoń i karać.

Ale On czeka, ponieważ dla Niego dusze są drogie, za które On zmarł.

/s. M. Dulcissima/

Jeżeli życie religijne ma wzrosnąć, jeżeli ma się zrodzić nowe, lepsze pokolenie, to można to osiągnąć jedynie przez to, że młodzież pozna prawidłowo zasady postępowania

i sama dojdzie do tego, że miłość czynna ożywia,

że religia jest konieczna i że ma ona swoje właściwe miejsce w życiu świata

i przenika wszystkie dziedziny życia.

/ks. Jan Schneider/


Czerwiec - Nysa - Dom Nowicjatu "Nazaret", w którym S. M. Dulcissima przebywała w latach 1929 - 1932
O Jezu, pozwól mi i wszystkim, którzy kochają Ciebie, spocząć na Twym sercu! Gdy zmęczymy się na naszej drodze, pozwól nam odpocząć i wzmocnij nas nową siłą, aby znów rozpocząć od nowa.

/s. M. Dulcissima/

Świat ma dosyć środków na budowę teatrów ale nie potrafi się zdobyć na ofiarę, aby ulżyć ubogim i pomóc materialnie tym, którzy żyją w nędzy.

/ks. Jan Schneider/


Lipiec - Brzezie nad Odrą - Figura św. Józefa znajdująca się na półpiętrze klatki schodowej; ulubione miejsce modlitwy S. M. Dulcissimy w dniach słabości, gdy trudno Jej było zejść do kaplicy, tu klęczała, otwierała okno do kaplicy i tak trwała na modlitewnej adoracji.
Być świętym znaczy:

w naturalny sposób stać się nadnaturalnym, to jest często ciężko.

/s. M. Dulcissima/

Czy za wasze prace i wysiłki chcecie nagrody doczesnej i bogactwa ziemi?, chrześcijanin dla świata nie pracuje, on do wyższych celów wspina się.

As. Jan Schneider/


Sierpień - Brzezie nad Odrą - klasztor Sióstr Maryi, w którym S. M. Dulsissima przebywała w latach 1933 - 1936.
Modlić się, znaczy kochać Boga po dziecinnemu,

całkowicie być napełniony i przeniknięty Bogiem. Modlitwa jest tęsknotą za Bogiem.

Z jaką radością wraca wędrowiec po przebytej i trudnej drodze.

Jakże słodkie i pocieszające musi być rozstanie z życiem, jak szczęśliwa musi być

godzina śmierci, gdy człowiek spoglądając na siebie może powiedzieć

- życie moje poświęciłem miłości Boga i bliźniego.
/ks. Jan Schneider/


Wrzesień - Brzezie nad Odrą - Krzyż i lichtarze, które były w pokoju S. M. Dulcissimy

Jezu daj nam poznanie i wierność Tobie w małych rzeczach, aż do śmierci,

by wypełnić wolę Bożą jak Ty ją wy pełniłeś.

/s. M. Dulcissima/

Im bardziej mętne są prądy społeczne, tym bardziej trzeba wzmożyć wysiłki nad usuwaniem przyczyny zła, przede wszystkim na tym odcinku, gdzie czyni ono największe i najgorsze w skutkach spustoszenie.

/ks. Jan Schneider/


Październik - Brzezie nad Odrą - Figura Matki Boskiej z Lourdes, która znajdowała się na ołtarzyku w pokoju S. M. Dulcissimy.
Jak długo w naszej potrzebie idziemy do ludzi, a nie do Ciebie i Maryi,

tak długo nasze lampy są puste.

/s. M. Dulcissima/

Patrzeć na wszystkie problemy życiowe z punktu wieczności, bo przecież każde życie,

nawet najbardziej utrudzone i ofiarne, kiedyś się skończy.

/ks. Jan Schneider/


Listopad - Wrocław - Cmentarz Osobowicki - tu w latach 1876 - 1969 znajdował się grób ks. Jana Schneidera

 
Słowa arcybiskupa Bolesława Kominka wypowiedziane 19.04.1969 roku podczas przeniesienia doczesnych szczątek ks. Jana Schneidera

do kościoła NMP na Piasku we Wrocławiu:

Z głębokim wzruszeniem patrzymy na te kwiaty, przy których znajdują się szczątki śp. Księdza Jana Schneidera, kapłana naprawdę Bożego, najlepszego pasterza,

założyciela Waszego Zgromadzenia...

moglibyśmy się już w pewnych wypadkach modlić do Niego, bo jesteśmy przecież głęboko przekonani, wierzymy, że spoczywa On w Panu.


Grudzień - Brzezie nad Odrą - Figurka Dzieciątka Jezus, która znajdowała się na ołtarzyku w pokoju S. M. Dulcissimy.

Dziecię Jezu, daj niewiele, daj tylko jedno, co może uszczęśliwić nasze serce,

nie dawaj bogactw, które nie pozostaną, nie daj blasku, który rozpływa się;

daj tylko jedno - Twoją miłość, o Ty słodkie, ujmujące Dzieciątko!

/s. M. Dulcissima/

Zbliża się czas Bożego Narodzenia. Czy jest taki podarek, któryby więcej ucieszył

Dziecię Niebieskie, niż to właśnie,

że pomożecie odzyskać Jego biedne, stracone dzieci?

/ks. Jan Schneider/


SM Dulcissima

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.