Kapliczki


Home ] Up ] Intencja witryny ] Historia ] Topografia ] Przewodnik ] Wydarzenia ] Usługi-sklepy ] Galerie foto ] Linki ]

 

 

 

 

    Najstarsza kapliczka przydrożna na terenie parafii w Brzeziu znajduje się w rejonie wzgórza Jagielnia. Kapliczki budowano przy drogach, głównych traktach komunikacyjnych. Dziś trudno będzie taką tezę potwierdzić w odniesieniu do widocznej na zdjęciu kapliczki św. Anny, która stoi w otoczeniu pól przy drodze mało uczęszczanej. Na sędziwy wiek tej kapliczki wskazuje jej prostota oraz materiał z którego wykonano kapliczkę. Kapliczka wykonana jest z cegły plaskówki, która była wypalana w postaci płaskich płytek ręcznie formowanych (uplaskanych). Martwa dziś droga, to kiedyś trakt komunikacyjny z kierunku Wodzisławia do Raciborza. Z rejonu kościoła w Lubomi, droga ta prowadziła w kierunku podnóża Konotek, przez Lutoń i Szajty, obecną ul. Wiśniową przez Lukasynę do Raciborza. Dolina Odry w rejonie Brzezia była bagnistym mocno zadrzewionym trudno dostępnym terenem. Karczowanie starych dębów i odwodnienie doliny rozpoczęto w XIII w.

 

    Kaplica, w której obecnie odbywają się Msze św. znajduje się w klasztorze S. M. Niepokalanej w Brzeziu. Od 1917 roku siostry zakonne służą w brzeskiej parafii. Dopiero w 1932 roku, za staraniem kuratora klasztoru, ks. Józefa Gawliny, brzeski klasztor rozbudowano o nowe pomieszczenia oraz wybudowano kaplicę klasztorną. Widoczne zdjęcie przedstawia pierwotny ołtarz w tej kaplicy, który pochodzi ze starego kościoła. 

 

    

    Od 1949 do 1977 roku w pomieszczeniach klasztoru władze świeckie umieściły Ośrodek Zdrowia. Siostry oddają się pod opiekę MB Fatimskiej. W roku 1950 ks. Ewald Kasperczyk z Turzy Śl. poświecił figurę odtąd w ołtarzu kaplicy klasztornej jest MB Fatimska. Widoczny na zdjęciu  ołtarz pojawił się w drugiej połowie lat 60-tych, w związku ze zmianami w liturgii po soborowej. W sierpniu 1977 roku z klasztoru wyprowadzono Ośrodek Zdrowia.

 

 

 

 

    Pierwsza kapliczka przydrożna, która pełni funkcję ołtarza w czasie uroczystości Bożego Ciała w naszej parafii. Kaplica p. w. św. Agnieszki znajduje się na wydzielonej części cmentarza i stanowi własność parafii w Brzeziu. Kaplica, jak i stary cmentarz, posiada stary rodowód. W roku 1926 gruntownie przebudowana. Po wojnie włączona do posesji rodziny Marcol przez wspólne ogrodzenie. Z opisu starego kościoła z 1828 r. wynika, iż murowane ogrodzenie starego cmentarza, jak i całego obejścia kościoła pochodzi z początku XIX wieku. Kaplica pierwotnie była integralną częścią cmentarza i pełniła funkcję kaplicy cmentarnej. Potrzeba takiego pomieszczenia wymuszał fakt, iż na brzeskim cmentarzu grzebano zmarłych z Nieboczów przynależnych do brzeskiej wspólnoty parafialnej.

 

 

    Druga kaplica Bożego Ciała p.w. Serca Jezusowego przy ul. Wiatrakowej. Kaplica znajduje się na terenie prywatnym rodziny Blucha -(obecnie Bortnowski), która jest fundatorem kapliczki. Tabliczka w kaplicy informuje, iż w 1930 r. Mateusz Blucha i Jego żona dokonali prac remontowych. Powyższy zapis informuje też, iż w tym miejscu istniała już kapliczka ze starszym rodowodem. 

 

 

 

 

    Kolejna kaplica w procesji Bożego Ciała przy ul. Brzeskiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Kaplica stoi na prywatnej parceli i stanowi własność fundatorów. Kamienna tablica informuje: Módlmy się Zdrowaś Maria. Fund. K.K. i J. K. ( Konstanty Kapuścik, Józefa Kapuścik) 1900 r.

 

 

 

 

 

    Kaplica p. w. św. Jana Nepomucena przy skrzyżowaniu ulic Brzeskiej i Pogrzebieńskiej jest miejscem ostatniego ołtarza w procesji Bożego Ciała. Kapliczka pierwotnie stanowiła wydzielony numer geodezyjny o powierzchni 14m2 na obszarze drogi do Gorzyc Wielkich (na końcu Wsi) i była własnością Starostwa Racibórz. W roku 1949 za sprawą kółka teatralnego "ZORZA" wybudowano nową kapliczkę na nowym miejscu przypisanym do nieruchomości parafii Rzymsko - Katolickiej w Brzeziu. W planach władz powiatowych w Rybniku kapliczkę należy zburzyć, bo stoi w drodze w planowanym poszerzeniu drogi. W ciągu 24 godz. zburzono starą i wybudowano nową kapliczkę na nowym miejscu.

 

 

 

    Kolejną kaplicą w naszej parafii jest kaplica cmentarna, która pełni funkcję składu narzędzi grabarza jednak w początkowym okresie grzebania zmarłych na nowym cmentarzu pełniła też funkcję kaplicy pogrzebowej. W latach 80-tych ks. prob. Alojzy Ostrowski dokonuje przebudowy nieczynnych pomieszczeń w rejonie ogrodu probostwa i powstaje przykościelna kaplica przedpogrzebowa. W okresie Święta Zmarłych przed kaplicą odbywa się polowa Msza św. za zmarłych.

 

 

 

    Kolejna kaplica przydrożna, która również w przeszłości pełniła funkcję kaplicy służącej w życiu parafialnym w Brzeziu - Lukasynie jest kaplica św. Józefa. Pierwotna konstrukcja tej kapliczki posiadała wieżyczkę z sygnaturką, która oznajmiała śmierć mieszkańca Lukasyny. Tutaj odbywały się modlitwy za zmarłego członka społeczności Lukasyny i Dębicza.

 

 

    Stosunkowo najmłodszą kaplicą wykonaną w formie kamiennej Groty jest kompozycja z figurą M.B. Fatimskie na szczycie Groty, zaś we wnętrzu Groty znajduje się ołtarz z krzyżem. Grota od niedawna służy w parafii szczególnie w czasie od maja do października w nabożeństwie Fatimskim.

 

 

 

 

    Ks. Bp Gerard Bernacki poświęcił grotę w czasie pamiętnego majowego święta w czasie pielgrzymki do Grobu S. M. Ducissimy 

 

 

 

 

 

    Kaplica przydrożna św. Urbana przy ul. Brzeskiej jest kaplicą, którą w sposób szczególny czczą brzescy rolnicy. Do tej kaplicy udaje się w miesiącu maju coroczna uroczysta procesja św. Urbana.

 

 

 

 

 

 

    Kapliczka przydrożna przy ul. Pogrzebieńskiej i ul. Wiśniowej (Cześniówka) jest najmniejszą kapliczką przydrożną w Brzeziu. Kapliczka z figurką M.B. Fatimskiej znajduje się terenie prywatnym i jest fundowana przez właściciela posesji p. Barona, jako podziękowanie za szczęśliwy powrót z wojny.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.