Kalendarium


Home ] Up ] Intencja witryny ] Topografia ] Przewodnik ] Wydarzenia ] Usługi-sklepy ] Galerie foto ] Linki ]

 

 

 

 

Historia Brzezia n/Odrą,
chronologia dat właścicieli i wydarzeń.


- VIII wiek, słowiańskie grody w miejscu dzisiejszego miasta Raciborza i Lubomi. Brzezie pełni funkcję osady służebnej względem grodu. 
- 1223 Brzezie pisane jako Breza, Bresa, zostało wymienione jako uposażenie kościoła Zbawiciela w Rybniku, który to kościół został wybudowany na potrzeby klasztoru żeńskiego Cystersek. Klasztor założony został roku 1200. 
- 1245 Breza jako własność  przeniesionego z Rybnika do Czarnowąsów pod Opolem klasztoru Cystersek . 
- 1290 Książe Przemysław daruje obszar dębowego lasu o powierzchni 780 mórg w Brzeziu na rzecz rozbudowy nowo-powstałego miasta Raciborza. 
- 1313 Rycerz Sandko (Sadko) z Brzezia. 
- 1331 Istniał w Brzeziu kościół pw. św. Apostołów Mateusza i Macieja. 
- 1354 Tomasz von Bresa. 
- 1383 Hensel von Reichenwalde odsprzedaje Brzezie Stanisławowi von Breza. 
- 1420 Piotr z Brzezia przekazuje połowę swego majątku w Brzeziu swemu synowi Piotrusiowi. 
- 1456 Mikołaj Pirnozek z Brzezia. - 1472 Maciej z Brzezia. 
- 1482 Wojtek syn Macieja z Brzezia. 
- 1499 Ród rycerski Jana Tracha z Brzezia. 
- 1501 Jan i Piotr Trachowie z Brzezia. Jan i Piotr sprzedają folwark w Brzeziu Klasztorowi Panien Dominikanek w Raciborzu. 
- 1518 Jan Trach otrzymuje na własność od Księcia Walentego część Brzezia w postaci folwarku co daje jego następcom prawo do dziedziczenia tej części Brzezia. /Siostra Jadwiga, siostrzeńcy  i bratankowi rodem z Bludowic pod Cieszynem - Melchior, Jan, Paweł, Małgorzata i Katarzyna/ 
- 1521-32 Książe Jan daruje jeziorko w Brzeziu Janowi von Czapla. 
- 1561 Do tego roku Brzezie było wsią rycerską, mimo, że miasto miało tu swoje dobra. 
- 1561 Żona Reisewitza Dorota, córka Jana von Ziemicki. 
- 1567 Spadkobiercy po Janie Trachu sprzedają Brzezie Kasprowi Wiskota z Wodnika w Tworkowie. 
- 1568 Jan Pawłowski z Pawłowic kupuje posiadłość w Brzeziu by w tym samym dniu ją sprzedać Janowi Reisewitz z Kędzierzyna. 
- 1575 Hynko Piotr Wiecza nabywa część państwa Raciborskiego razem z częścią folwarku w Brzeziu. 
- 1598 Umiera Jan Reisewitz senior, a spadkobiercą zostaje syn Jan Reisewitz. 
- 1604 Jan Reisewitz junior potwierdza własność w Brzeziu stosownym dokumentem i żeni się z Katarzyną Ros von Grabowl. 
- 1629 Drugi ożenek Jana Reisewitza z Anną Klema z Ligoty Małej. 
- 1658 Miasto Racibórz kupuje część majątku, który był w posiadaniu Jana Reisewitza seniora. 
- 1610 Spór z protestantami o kościół w Brzeziu, potem kościół jest wymieniany jako filialny kościoła w Pogrzebieniu /300 lat/. 
- 1614 Na miejscu starego kościółka powstaje nowy drewniany kościółek. 
- 1658 Ferdynand Leopold von Oppersdorff jest właścicielem Brzezia: wymienia się majątek Brzezie, posiadłość rycerską, folwark, siedzibę w Raciborzu oraz sądownictwo. 
- 1661 Szymon Andrzej Mataszek urodzony w Brzeziu otrzymał święcenia kapłańskie. 
- 1681 Jan Bernard Oppersdorff syn Ferdynarda Leopolda. 
- 1683 Julianna Konstanza von Wengerska z domu hrabina Herberstein, krewna żony Jana Bernarda Oppersdorff. 
- 1679 Położono nowe fundamenty wokół istniejącego starego kościółka. 
- 1683 Pojawia się zarządca Brzezia Paweł Wassina. 
- 1720 Ogłoszono upadłość Jana Bernarda Oppersdorffa. 
- 1727 Licytacja majątku po Oppersdorffach. Majątek przejmuje miasto Racibórz i od tego okresu Brzezie jako całość przynależy do miasta. Wraz z Pogwizdowem - dominium Zamku w Raciborzu. OD ROKU1727 W BRZEZIU POJAWIAJĄ SIĘ JUŻ TYLKO DZIERŻAWCY I ZARZĄDZAJĄCY. 
- 1746 Zostaje poświęcony nowy większy drewniany kościółek, ks. Ignacy Skiba. 
- 1747 Jerzy Hanusek. 
- 1751-1760 Fryderyk Kohler, kierownik poczty oraz Jan Ernest Sander. 
- 1755 Władze wprowadzają wymóg aby nauczyciel znał język polski i niemiecki. 
- 1767 Pierwsza wzmianka o szkole i nauczycielu, Johann Arnold. 
- 1795-1804 Karol Krause oraz jego Córka Julianna zamężna za Franciszka Renera z Szonowic. 
- 1804-1847 Antoni Pawerra \Poweria\. Wtym okresie w Brzeziu przebywa urzędnik kameralny Jan Miketta. 
- XIX Początek wieku - Bracia Lukas-Łukasz - obok istniejącej karczmy zakładają fabrykę dachówek, którą dwa lata później nabywa kupiec Hergesell. 
- 1824 Zniesienie pańszczyzny wBrzeziu. 
- 1830 Budowa następnej szkoły w Brzeziu. 
- 1830-1840 Doms buduje młyn na Lukasynie. 
- 1840 Pożar folwarku Jagielnia. Folwark odbudowano. 
- 1842-1850 Pułkownik von Konig. 
- 1847-48 Epidemia tyfusu. Od listopada do lipca 42 osoby zmarło. 
- 1850-1861 Rudolf Miketta z Rakowa. 
- 1861 Bauer z Ujazd, Antoni Gerłach ze Strzybnika. 
- 1868 Biskup Henryk udzielił odpustu na święto św. Anny Mieszkańcy ufundowali ten odpust za kwotę 300 talarów. 
- 1875 Tedor Pyrkosz kupuje zdewastowany stary młyn wodny i zakłada fabrykę "CERES". Obecnie EMA Brzezie. 
- 1876 We wsi pojawia się młyn wietrzny na "Wiatroku". 
- 1879 Paweł Sobczyk dzierżawi majątek ziemski. Po wojnie PGR. 
- 1880 Powstaje wieża widokowa na "Widoku". - 1883 Budowa nowej szkoły. Obecnie istniejącej. 
- 1887 Zlikwidowano folwark Jagielnia. 
- 1888 Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu. 
- 1903 17 maj, uruchomiono kolej wąskotorową Gliwice-Trynek, Markowice, Lukasyna, Płonia. 
- 1937 Z powodu budowy kanały "Ulga" kolej wąskotorowa jedzie tylko do Lukasyny. Istniało też połączenie kolei wąskotorowej do "Kościarni" do końca II wojny światowej. 
- 1904 Na nowo wytyczono granice nieruchomości gruntowych. 
- 1906 Poświęcono nowy murowany kościół, istniejący do dziś. 
- 1907 Rozebrano stary drewniany kościółek. 
- 1907 Odsłonięto kamienny obelisk na cześć poety Eichendorffa 
- 1911 17 listopad. Zostaje reaktywowana samodzielna parafia w Brzeziu. 
- 1914 Budowa probostwa. 1916 ks. Borzucki w nowym probostwie. 
- 1915 Wybudowano wieżę Bismarck`a w obecnym lasku "Bismark". 
- 1917 Klasztor, Siostry Marii przybywają do Brzezia. /Bud.1912-1913r./ 
- 1919 Tragiczny w skutkach pożar młyna na Lukasynie, 32 ofiary w tym 23 z Brzezia. 
- 1921 marzec, Plebiscyt. 
- 1921 W nocy z 2 na 3 maja III Powstanie Śląskie. 
- 1921 Teofil Żurek na miejscu dawnego młyna i olejarni buduje "garbarnię". 
- 1926 Normalna kolej PKP i dworzec towarowy. (Tylko w kierunku Lubomi i dalej...) 
- 1930 Pomnik-płyta na symbolicznej mogile "NIEZNANEMU POWSTAŃCOWI POLEGŁEMU W OBRONIE PRASTAREJ ZIEMI ŚLĄSKI ICAŁOŚCI GRANIC RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI W LATACH 1918 - 1930R." 
- 1922 4 lipca Brzezie przynależy do Polski, granica państwowa na Lukasynie. 
- 1923 Niemiecki Grendschutz rozebrał wieżę na "Widoku". 
- 1930 Nieboczowy budują kościół i kończy się istniejąca prawie600 lat wspólnota parafialna z Brzeziem /w 1931 powstaje samodzielna parafia/. 
- 1934 Na polecenie wojewody Grażyńskiego został zburzony pomnik Bismarck`a. 
- 1934-1941 Wybudowano Kanał Ulga. 
- 19391 wrzesień wojska niemiecki wkraczają do Brzezia z Lukasyny, z lasu Obora oraz z rejonu Markowice- Babice. 
- 1939-45 Zabrano 4 dzwony na cele wojenne. 
- 1945 30 marca wyzwolenie Brzezia. Wojska radzieckie wkraczają do Brzezia od strony Kornowaca i Kobyli. 
- 1945 maj, zniszczono "Kamień". 
- 1947 Zaniechano ruchu kolejką wąskotorową Lukasyna-Markowice. 
- 1950 Odsłonięcie pomnika "BOJOWNIKOM O WOLNOŚĆ IDEMOKRACJĘ POMORDOWANYCH W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH W LATACH OKUPACJI HITLEROWSKIEJ 1939 -1945" 
- 1951 Uruchomiono PKP w kierunku Markowice, Racibórz. 
- 1945-1953 Uniwersytet Ludowy w Brzeziu. 
- 1955 Powstaje magazyn towarów masowych. 
- 1956 Powrót zabranych w czasie wojny dwóch najstarszych dzwonów do Brzezia. 
- 1958 Powstaje SKR (Spółdzielnia Kółka Rolniczego). 
- 1975 Oddano do użytku nowy zakład, Żwirownię-Brzezie. 
- 1975 Wielowiekowa Sosienka zaczyna usychać. 
- 1975 Brzezie jest dzielnicą Raciborza. 
- 1975 Przestaje istnieć PGR w Brzeziu. 
- 1980 Instalacja wody w Brzeziu zasilana jest z wodociągu miejskiego. 
- 1981 Zaniechano osobowy ruch pasażerski PKP. Dworzec pełni funkcje lokalu mieszkalnego.
- 1983 Usługi rolnicze przejmuje miasto Racibórz. Działka po SKR własnością prywatną.
- 1985 Założono pod "Widokiem" miejskie ogródki działkowe. 
- 1992 z 17/18 marca pożar szkoły. 1993 rok poświęcenie odremontowanej i zmodernizowanej szkoły. 
- 1995 Instalacja gazu w Brzeziu. 

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.