Intencja witryny


Home ] [ Intencja witryny ] Historia ] Topografia ] Przewodnik ] Wydarzenia ] Usługi-sklepy ] Galerie foto ] Linki ]

 

Strony powitania

 

 

 

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś  jak  zdrowie 

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 

Widzę i opisuję, bo tęsknię, po tobie. /.../

                                                                                                /Adam Mickiewicz/

 Dedykujemy dla wszystkich parafian przebywających poza Brzeziem. 

Podejmując trud prezentacji naszej miejscowości na forum Internetu myślimy o tych, którzy są daleko od brzeskiej społeczności, aby nie czuli się osamotnieni w szerokim świecie. Coraz większa liczba właścicieli komputerów, szczególnie wśród młodzieży, stanowi wyzwanie , aby nasza społeczność parafialna zaistniała w "Wirtualnej Wiosce" z pożytkiem dla nas wszystkich.  Możemy być razem, niezależnie od miejsca pobytu. 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.