Galerie foto


Home ] Intencja witryny ] Historia ] Topografia ] Przewodnik ] Wydarzenia ] Usługi-sklepy ] [ Galerie foto ] Linki ]

 

Widoki
Postacie

 

 

 

Uroczystości

Galerie zdjęć ważniejszych uroczystości w Brzeziu, które zostały utrwalone w formie fotograficznej lub video.

07r 27 kwietnia, Panorama sferyczna wnętrza kościoła, wykonana z połączenia 8 zdjęć, charakteryzuje się polem widzenia 360 stopni poziomo oraz 360 stopni pionowo.
Taka technika zdjęć pozwala pokazać o wiele więcej niż standardowa fotografia.
Aby zobaczyć panoramę, musi być zainstalowany plugin java lub quicktime w Twojej przeglądarce.

Zdjęcia wykonał Mikołajek Mariusz. (www.pano360.pl)

Panorama
Parafia pw. Ap. Mateusza i Macieja w Brzeziu n/Odrą

06r 7 maja, Hagiograf, spektakl teatru z Krakowa pt. "Dwie Siostry" w którym uczestniczyli prawie prawie wszyscy, którzy byli na Mszy św. Po krótkiej modlitwie przy ołtarzu, ks. Abp Damian Zimoń w skupieniu wysłuchał i przeżywał dialog SM Dulcissimy z Jej duchową przewodniczką Świętą Tereską. Zdjęcia wykonał Florian Burek. >>Prezentacje zdjęć

06r 7 maja, Uroczysta Msza św. z okazji 70. rocznicy śmierci SM Dulcissimy z modlitwą o rychłą beatyfikacją Błogosławionej Siostry, którą odprawił Abp Damian Zimoń przy bardo licznie zgromadzonych Sióstr i licznych wielbicieli SM Dulcissimy i parafian. Zdjęcia wykonał Ireneusz i Florian Burek. >>Prezentacja zdjęć

06r 7 maja, Uroczystość poświęcenia Urny z ziemią z groby Abpa Józefa Gawliny na Monte Cassino a umieszczonej na frontowej ścianie Brzeskiego Klasztoru z okazji uroczystych obchodów 70. rocznicy śmierci Sługi Bożej SM Dulcissimy. Zdjęcia wykonał Florian Burek. >>Prezentacja zdjęć

 06r 6 maja, Uroczystość poświęcenia nowego kamiennego obelisku w Brzeskim lesie dla upamiętnienia zbliżającej się w 2007r 150- tej rocznicy śmierci Józefa hrabiego Eichendorffa. (>>Prezentacja zdjęć)  Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w intencji organizatorów i ich rodzin, (>>Prezentacja zdjęć )  po czym korowód udał się pod Brzeski las, ( >>Prezentacja zdjęć )gdzie pierwotnie stał już kamienny obelisk, gdzie proboszcz parafii poświęcił pomnik a ważniejsze osobistości zaproszone, wygłosiły  przemówienia. (>>Prezentacja zdjęć)  Zdjęcia wykonał  Florian Burek.

03r 17 maja. Uroczystość poświęcenia tablicy nadania Ośrodkowi Zdrowia w Brzeziu im. Sługi Bożej SM Dulcissimy. (>>Prezentacja zdjęć)

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.