Cmentarze


Home ] Up ] Intencja witryny ] Historia ] Topografia ] Przewodnik ] Wydarzenia ] Usługi-sklepy ] Galerie foto ] Linki ]

 

 

 

 

Cmentarze w parafii

Stary cmentarz

  Zdjęcie starego cmentarza pochodzi z lat 60-tych. Widoczne ogrodzenie z desek obejmuje południową część cmentarza, do przydrożnego chodnika. Na cmentarzu są jeszcze stare lipy i dęby. Pochówek zmarłych odbywa się, według życzenia rodzin zmarłych, na dwóch istniejących cmentarzach do 1976r.

 

    Podobnie jak w wielu starszych kościołach parafialnych, tak i w Brzeziu cmentarz znajduje się w otoczeniu kościoła. Dla przypomnienia informujemy, iż parafia w Brzeziu od najdawniejszych czasów obejmuje wieś Brzezie i Nieboczowy stąd na nowym i starym cmentarzu można znaleźć nagrobki z nazwiskami zmarłych z Nieboczów. W miejscu widocznego kamiennego krzyża był ołtarz starego kościółka. Wśród widocznych grobów sióstr grób zmarłej w 1936 r. S. M. Dulcissimy.

 

 

 

    W roku 1976 zamknięto stary cmentarz dla celów grzebalnych. Remont starej linii wodociągowej wymagał wykonanie wykopu przez cmentarz. Przy tej okazji dokonano ekshumacji wszystkich zwłok z pozostałych grobów, które znalazły się od strony wykopu do drogi. W tym miejsce utworzono parking parafialny dla wiernych, którzy  udają się na Mszę św. samochodami.

 

 

Cmentarz przykościelny

   W latach 60-tych zniwelowano obejście wokół kościoła i wykonano instalację odwadniającą. Zlikwidowano wejście do kościoła od strony ul. Kapitana S. Myśliwca oraz zmodyfikowano wejście na plac kościelny przez główną bramę wejściową. W tym celu wykonano mur oporowy a w rejonie bramy wejściowej pozostawiono wnękę dla planowanej Groty. W latach 90-tych rozpoczęto betonowanie wejścia do kościoła i obejście wokół kościoła, prace zakończono w 2002 r.

 

 

   Dzięki tym zmianom uzyskano obszerny plac wokół kościoła i tak powstał cmentarz dla zmarłych duchownych służących w naszej parafii i klasztoru. Należy przypuszczać, iż postawiony w 1909 r. kamienny krzyż, przez ks. Karola Riedla, był planowanym umiejscowieniem przyszłego cmentarza dla duchownych w naszej parafii. Dopiero w 1938 r. i w 1942 r. zostają tu pochowani; budowniczy nowego kościoła i pierwszy proboszcz w nowym kościele. Dziś na cmentarzu są pochowani: ks. Feliks Borzucki, ks. Karol Riedel, ks. Szwajcer, ks. Bertold Hojka, ks. Paweł Gelny, ks.Alojzy Ostrowski, ks. Józef Cop.

 

    W 8 kwietnia 2000 roku w Brzeziu odbyła się podniosła uroczystość ekshumacji zwłok Sługi Bożej S. M. Dulcissimy. Doczesne szczątki Sługi Bożej ze starego cmentarza zostały złożone w nowym grobowcu przy placu kościelnym. Widok cmentarza na placu kościelnym od strony grobowca S. M. Dulcissimy. 

 

 

Nowy cmentarz

   Nowy cmentarz widoczny z wieży remizy strażackiej, na tle parafialnego kościoła i doliny Odry. Nowy cmentarz, z dala od zabudowań wsi, został wybudowany w roku 1900. Zatem najpierw wybudowano cmentarz aby rozwiązać problem grzebania zmarłych z Brzezia i Nieboczów, potem przystąpiono do budowy nowego kościoła. Najstarszy kamienny nagrobek nosi datę 1904 r. z tego samego roku jest cmentarny krzyż. 

 

    Kaplica i ogrodzenie zostały zbudowane w 1900r. Początek grzebania zmarłych na nowym cmentarzu przebiegał opornie, ze względów sentymentalnych korzystano z rodzinnych miejsc na starym cmentarzu, a na nowym cmentarzu grzebano tych, którzy takiego miejsca nie posiadali na starym cmentarzu. Dla ciekawostki podajemy, iż pierwszy pochówek na nowym cmentarzu dotyczył młodej sieroty z Nieboczów imieniem Anastazja, stąd nowy cmentarz był określany cmentarzem Anastazji.

 

 

 

 

    Nowością w Brzeskiej parafii jest odprawianie Mszy św. na nowym cmentarzu w dzień  Święta Zmarłych. Specyficzna chwila wspomnień o zmarłych na tle odprawianej eucharystii przed kaplicą cmentarną. Licznie przybyłych parafian z Brzeziu i spoza Brzeziem w tym dniu jest też okazją do wzajemnej wymiany ciekawostek dla obu stron.

 

 

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.